ΥΠΕΣ: Παρατείνεται έως 30 Ιουνίου η επιχορήγηση δήμων και ΔΕΥΑ για εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεων

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η ισχύς του προγράμματος επιχορήγησης δήμων και ΔΕΥΑ  για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεών τους.

Σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου τροποποείται η υπ’ αριθμ. 26247/28.03.2023 (Β΄ 2011) απόφαση του ως προς το άρθρο 6 το οποίο αντικαθίσταται ως εξής: «Το παρόν πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται κατά την 30η Ιουνίου 2024. Τυχόν υπόλοιπο της επιχορήγησης που δεν χρησιμοποιείται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος επιστρέφει στον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ.» Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 26247/28.03.2023 (Β΄ 2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

2.1.2024