ΥΠΕΣ: 15 προσλήψεις σε 4 ΔΕΥΑ οκτάμηνης διάρκειας

Δέκα πέντε προσλήψεις σε  τέσσερις  ΔΕΥΑ εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα θα γίνουν προσλήψεις στις εξής  ΔΕΥΑ:

Σκοπέλου (5),

Βόλβης (1),

Σιντικής (4)

Βόρειας Κυνουρίας (5).

Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας.

27.8.2022