ΥΠΕΣ: 24 εκ. ευρώ στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης πλημμύρας (Daniel), της πυρκαγιάς στη Μαγνησία

Από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) θα χρηματοδοτηθεί η Πράξη για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στην περιφέρεια Θεσσαλίας λόγω της κακοκαιρίας DANIEL και της πυρκαγιάς στη Μαγνησία. Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 24.400.000 ευρώ. Την σχετική απόφαση υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος.

Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας  και το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά  στην κάλυψη των αναγκών διαχείρισης πλημμύρας (Daniel), της πυρκαγιάς, αλλά και τις πρώτες αποκαταστάσεις των ζημιών.

Αναλυτικότερα: δαπάνες διαχείρισης αναγκών αντιμετώπισης πυρκαγιάς Μαγνησίας και αποκαταστάσεις ζημιών σε Μαγνησία, πρώτες αποκαταστάσεις ζημιών από την πλημμύρα στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω μητρώου μηχανημάτων έργου και προμήθεια υλικών (αδρανών κ.α.), πάσης φύσεως υπηρεσίες και προμήθειες όπως απολυμάνσεις, φιλοξενία πλημμυροπαθών, προμήθεια – μίσθωση – λειτουργία σωστικών μέσων, προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης / συντονισμού κλπ, περισυλλογή ζώων, κάλυψη αναγκών σίτισης, δαπάνες επισκευής και προμήθειας οικοσκευής λυόμεων οικίσκων για φιλοξενία πλημμυροπαθών και άλλες δαπάνες.

18.11.2023