ΥΠΕΣ: 28 εκ.€ από τους ΚΑΠ 2024, στους Δήμους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους

Συνολικό ποσό ύψους 28 εκατ. ευρώ  κατανέμει το ΥΠΕΣ, στους Δήμους της χώρας, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Πρόκειται για την Α΄ Κατανομή  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους

Δείτε την κατανομή εδώ

17.1.2024