ΥΠΕΣ: 51 εκ. ευρώ σε δήμους για δαπάνες προσωπικού καθαριότητας σε σχολικές μονάδες

To συνολικό ποσό ύψους 51.013.080 ευρώ κατανέμεται σε δήμους της Χώρας, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το διδακτικό έτος 2022-23. Οι δαπάνες αφορούν σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων, αρμοδιότητας των οικείων δήμων.

Η κατανομή ανά δήμο εδώ.

22.2.2023