Υποστήριξη της ΕΕ στη Σομαλία

Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (PSC) ενέκρινε πρόσθετη υποστήριξη για τον Εθνικό Στρατό της Σομαλίας (SNA) και για τη στρατιωτική συνιστώσα της Μεταβατικής Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (ATMIS) . Και οι δύο δράσεις αποσκοπούν στη συμβολή στη μεταβίβαση των ευθυνών ασφαλείας από το ATMIS στο SNA, επιτρέποντας στην πρώτη να εκπληρώσει την εντολή της ενώ παράλληλα ενισχύει τις ικανότητες της δεύτερης.

Η ΕΕ θα προσθέσει 85 εκατομμύρια ευρώ στους πόρους που έχουν ήδη κινητοποιηθεί για το ATMIS για το 2023 και 25 εκατομμύρια ευρώ για το SNA.

Για το ATMIS, η συμφωνηθείσα υποστήριξη θα συμβάλει κυρίως στις αποζημιώσεις στρατευμάτων των αφρικανών στρατιωτών που αναπτύσσονται. Κατά την περίοδο 1 Ιουλίου 2021 – 31 Δεκεμβρίου 2022, η προηγούμενη στήριξη στο πλαίσιο του EPF ανήλθε σε 185 εκατομμύρια ευρώ.

Για το SNA, θα επικεντρωθεί στην παροχή μη θανατηφόρου εξοπλισμού και σε έργα υποδομής, σε στενό συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Αποστολή Εκπαίδευσης στη Σομαλία (EUTM-S). Μια προηγούμενη στήριξη στο SNA στο πλαίσιο του EPF είχε εγκριθεί τον Νοέμβριο του 2021 και ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ιστορικό

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος άμεσος συνεισφέρων στο ATMIS για συνολικό ποσό 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2007. Η ΕΕ είναι έτοιμη να παραμείνει στενά δεσμευμένη και πλήρως δεσμευμένη να συνεισφέρει στις δραστηριότητες του ATMIS και να εδραιώσει τα επιτεύγματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με την Ολοκληρωμένη Προσέγγιση της ΕΕ σε εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις, η χρηματοδότηση του EPF για το ATMIS είναι ένα στοιχείο μιας ευρύτερης, συντονισμένης και συνεκτικής δέσμευσης της ΕΕ για την υποστήριξη της ασφάλειας και της ειρήνης στη Σομαλία και στο Κέρας της Αφρικής γενικότερα. Συνδυάζεται κυρίως με υποστήριξη για τη δημιουργία ικανοτήτων στο SNA, με στόχο να επιτραπεί η παράδοση των ευθυνών ασφαλείας. Η στήριξη της ΕΕ προς τη Σομαλία εν προκειμένω είναι σύμφωνη με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και με το Σομαλικό Σχέδιο Μετάβασης.

Η υποστήριξη για τη στρατιωτική συνιστώσα του ATMIS και για το SNA χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Μέτρου Βοήθειας για την υποστήριξη Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης υπό την ηγεσία της Αφρικής αξίας 600 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του EPF που καλύπτουν την περίοδο 2022-2024.

2.3.2023

Τελευταία Άρθρα

Πολιτικό

ΜέΡΑ 25 : Κάλεσμα για την Πανευρωπαϊκή Ημέρα Δράσεων για το δικαίωμα στη Στέγη. Στα πλαίσια του τριημέρου πανευρωπαϊκών δράσεων για το δικαίωμα στη στέγη, που οργανώνεται εδώ και χρόνια από τον European Action Coalition for the Right to Housing and to the City, τη φετεινή χρονιά επιλέξαμε να κάνουμε την κινητοποίηση στον Άρειο Πάγο. Οι λόγοι της επιλογής αυτής είναι κατανοητοί. Η δράση μας αυτή πέρα από τη διαμαρτυρία για την κατοχύρωση, από τον Άρειο Πάγο, της “νομιμότητας” των funds να υφαρπάζουν την περιουσία μας θα περιλαμβάνει και καλλιτεχνικό δρώμενο σχετικό με το θέμα της κινητοποίησης. Σε αυτά τα πλαίσια, η συμμετοχή σας θα δυναμώσει τη φωνή όλων μας για να σταματήσει η βαρβαρότητα των πλειστηριασμών και των εξώσεων, να κατοχυρωθεί το δικαίωμα στην αξιοπρεπή στέγαση, να πάψει η λεηλασία της ζωής μας. Ημέρα κινητοποίησης: Τετάρτη 29/3 ώρα 18.00 Τόπος: Άρειος Πάγος (Λεωφ. Αλεξάνδρας).Κινητοποίηση για την Πανευρωπαϊκή Ημέρα Δράσεων για το δικαίωμα στη Στέγη