Φορολογία: Μπαχάμες, Μπελίζ, Σεϋχέλλες και Νήσοι Turks and Caicos αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο της ΕΕ με μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες για φορολογικούς σκοπούς

Σήμερα, το Συμβούλιο αφαίρεσε τις Μπαχάμες, την Μπελίζ, τις Σεϋχέλλες και τα νησιά Τερκς και Κάικος από τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς. Με αυτές τις ενημερώσεις, ο κατάλογος της ΕΕ αποτελείται από τις ακόλουθες 12 δικαιοδοσίες:

 • Αμερικάνικη Σαμόα
 • Ανγκουίλα
 • Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
 • Φίτζι
 • Γκουάμ
 • Παλάου
 • Παναμάς
 • Ρωσία
 • Σαμόα
 • Τρινιντάντ και Τομπάγκο
 • Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ
 • Βανουάτου

Το Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτές οι δικαιοδοσίες δεν συνεργάζονται ακόμη σε φορολογικά θέματα και τις καλεί να βελτιώσουν το νομικό τους πλαίσιο προκειμένου να επιλύσουν τα εντοπισθέντα ζητήματα.

Λόγοι για την κατάργηση των δικαιοδοσιών από τη λίστα

Αυτός ο κατάλογος της ΕΕ με μη συνεργάσιμες φορολογικές δικαιοδοσίες (Παράρτημα I) περιλαμβάνει χώρες που είτε δεν έχουν συμμετάσχει σε εποικοδομητικό διάλογο με την ΕΕ για τη φορολογική διακυβέρνηση ή δεν έχουν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις τους για την εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη συμμόρφωση με ένα σύνολο αντικειμενικών κριτηρίων φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης , τα οποία περιλαμβάνουν τη φορολογική διαφάνεια, τη δίκαιη φορολογία και την εφαρμογή διεθνών προτύπων που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών . Ο κατάλογος ενημερώνεται δύο φορές το χρόνο για να παρακολουθεί τις εξελίξεις, συνήθως τον Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο, υπό την αιγίδα των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ.

Όσον αφορά τις Μπαχάμες και τα νησιά Turks and Caicos , από τον Οκτώβριο του 2022, είχαν εντοπιστεί ελλείψεις στην επιβολή των απαιτήσεων οικονομικών ουσιών και στις δύο αυτές δικαιοδοσίες από το φόρουμ επιβλαβών φορολογικών πρακτικών του ΟΟΣΑ (FHTP). Στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση του FHTP, οι συστάσεις προς αμφότερες τις δικαιοδοσίες για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων μετατράπηκαν από «σκληρές» σε «μαλακές» συστάσεις, γεγονός που επέτρεψε στην Ομάδα του Κώδικα Δεοντολογίας να θεωρήσει αυτές τις δικαιοδοσίες συμβατές με το πρότυπο για δικαιοδοσίες χωρίς ή μόνο ονομαστικός φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων.

Τον Οκτώβριο του 2023, η Μπελίζ και οι Σεϋχέλλες συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο της ΕΕ των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς μετά από αρνητική αξιολόγηση από το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΟΣΑ σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος. Μετά από αλλαγές στους ισχύοντες κανόνες σε αυτές τις δικαιοδοσίες, το Παγκόσμιο Φόρουμ χορήγησε και στις δύο μια συμπληρωματική αναθεώρηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον. Εν αναμονή του αποτελέσματος αυτής της επανεξέτασης, το Μπελίζ και οι Σεϋχέλλες έχουν συμπεριληφθεί στη σχετική ενότητα του παραρτήματος II.

Έγγραφο κατάστασης λειτουργίας (Παράρτημα II)

Εκτός από τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών, το Συμβούλιο ενέκρινε το συνήθη έγγραφο κατάστασης (Παράρτημα II) που αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη συνεργασία της ΕΕ με τους διεθνείς εταίρους της και τις δεσμεύσεις αυτών των χωρών να μεταρρυθμίσουν τη νομοθεσία τους ώστε να τηρούν τη συμφωνημένη φορολογία πρότυπα καλής διακυβέρνησης. Σκοπός του είναι να αναγνωρίσει τη συνεχιζόμενη εποικοδομητική εργασία στον τομέα της φορολογίας και να ενθαρρύνει τη θετική προσέγγιση που ακολουθούν οι συνεταιριστικές δικαιοδοσίες για την εφαρμογή των αρχών φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης.

Δύο δικαιοδοσίες, η Αλβανία και το Χονγκ Κονγκ , εκπλήρωσαν τις δεσμεύσεις τους τροποποιώντας ένα επιζήμιο φορολογικό καθεστώς και θα αφαιρεθούν από το έγγραφο κατάστασης.

Η Αρούμπα και το Ισραήλ εκπλήρωσαν επίσης όλες τις εκκρεμείς δεσμεύσεις τους (που σχετίζονται με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών στο πλαίσιο του κοινού προτύπου αναφοράς).

Το Παγκόσμιο Φόρουμ έδωσε θετικές αξιολογήσεις στη Μποτσουάνα και τη Ντομίνικα όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, με αποτέλεσμα τη διαγραφή της αναφοράς σε αυτές τις δικαιοδοσίες στη σχετική ενότητα.

Ιστορικό

Ο κατάλογος της ΕΕ των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Αποτελεί μέρος της εξωτερικής στρατηγικής της ΕΕ για τη φορολογία και στοχεύει να συμβάλει στις συνεχείς προσπάθειες για την προώθηση της φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης παγκοσμίως.
Οι δικαιοδοσίες αξιολογούνται με βάση ένα σύνολο κριτηρίων που ορίζονται από το Συμβούλιο. Αυτά τα κριτήρια καλύπτουν τη φορολογική διαφάνεια, τη δίκαιη φορολογία και την εφαρμογή διεθνών προτύπων που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση κερδών.

Ο πρόεδρος της ομάδας κώδικα δεοντολογίας διεξάγει πολιτικούς και διαδικαστικούς διαλόγους με σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και δικαιοδοσίες, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Η εργασία στη λίστα είναι μια δυναμική διαδικασία. Από το 2020, το Συμβούλιο ενημερώνει τον κατάλογο δύο φορές το χρόνο. Η επόμενη αναθεώρηση της λίστας έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2024.

Ο κατάλογος παρατίθεται στο παράρτημα I των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τον κατάλογο της ΕΕ των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών για φορολογικούς σκοπούς. Τα συμπεράσματα περιλαμβάνουν επίσης ένα έγγραφο κατάστασης (Παράρτημα II) που προσδιορίζει τις συνεταιριστικές δικαιοδοσίες που έχουν κάνει περαιτέρω βελτιώσεις στις φορολογικές τους πολιτικές ή τη σχετική συνεργασία.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου προετοιμάζονται από την ομάδα κώδικα δεοντολογίας του Συμβουλίου, η οποία είναι επίσης υπεύθυνη για την παρακολούθηση των φορολογικών μέτρων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ομάδα κώδικα δεοντολογίας συνεργάζεται στενά με διεθνείς φορείς όπως το

20.2.2024