Χειρισμός πληροφοριών στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Η ΕΕ απαριθμεί επτά άτομα και πέντε οντότητες

Το Συμβούλιο αποφάσισε να επιβάλει περιοριστικά μέτρα κατά επτά Ρώσων ατόμων και πέντε οντοτήτων που είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή εκστρατείας χειραγώγησης ψηφιακών πληροφοριών με την ονομασία « RRN»  (Πρόσφατες Αξιόπιστες Ειδήσεις), με στόχο τη διαστρέβλωση πληροφοριών και τη διάδοση προπαγάνδας για την υποστήριξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αυτή η εκστρατεία, στην οποία έχουν συμμετάσχει κυβερνητικά όργανα ή φορείς που συνδέονται με το ρωσικό κράτος, βασίζεται σε ψεύτικες ιστοσελίδες που σφετερίζονται την ταυτότητα των εθνικών μέσων ενημέρωσηςκαι κυβερνητικούς ιστότοπους, καθώς και ψεύτικους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η συντονισμένη και στοχευμένη χειραγώγηση πληροφοριών αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης υβριδικής εκστρατείας της Ρωσίας εναντίον της ΕΕ και των κρατών μελών.

Josep Borrell

Στοχεύουμε αυτούς που πραγματοποιούν χειραγώγηση και παρέμβαση πληροφοριών ως μέρος μιας ευρύτερης υβριδικής εκστρατείας της Ρωσίας κατά της ΕΕ και των κρατών μελών. Με αυτές τις νέες καταχωρίσεις στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι γνωρίζουμε πώς χειρίζονται τον χώρο πληροφοριών μας και πώς λειτουργούν. Είμαστε ισχυροί στην αποφασιστικότητά μας να αποτρέψουμε, να αποτρέψουμε και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά με νέα μέσα σε αυτές τις απειλές.

Josep Borrell, Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφάλειας

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο επέβαλε περιοριστικά μέτρα στο Inforos και σε τρεις από τους ιδρυτές του. Το Inforos είναι ένα διαδικτυακό μέσο που συνδέεται στενά με τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GRU) και είναι υπεύθυνο για τη σύσταση περισσότερων από 270 διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης που διαδίδουν προπαγάνδα για την υποστήριξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Άλλες καταχωρίσεις αφορούν: ANO Dialog , μια ρωσική μη κερδοσκοπική οργάνωση που δημιουργήθηκε από το Τμήμα Πληροφοριών και Τεχνολογίας της Μόσχας και συνδέεται στενά με την προεδρική διοίκηση, το Ινστιτούτο της Ρωσικής Διασποράς και το Social Design Agency και Structura National Technologies, δύο ρωσικές εταιρείες πληροφορικής συμμετέχουν στην εκστρατεία ψηφιακής παραπληροφόρησης που ηγείται η Ρωσία «RRN» (Πρόσφατες αξιόπιστες ειδήσεις) και εξέχοντες εκπροσώπους των προαναφερθέντων οντοτήτων.

Τους τελευταίους μήνες, η ΕΕ ανέπτυξε τα εργαλεία και τις προσεγγίσεις της για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης και της παρέμβασης ξένων πληροφοριών (FIMI). Τα μέτρα που εγκρίθηκαν αποτελούν μέρος αυτής της πολιτικής.

Συνολικά, τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ σε σχέση με ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ισχύουν πλέον για περίπου 1.800 άτομα και οντότητες συνολικά. Όλοι οι ορισθέντες υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και οι πολίτες και οι εταιρείες της ΕΕ απαγορεύεται να διαθέτουν κεφάλαια σε αυτούς. Τα φυσικά πρόσωπα υπόκεινται επιπλέον σε ταξιδιωτική απαγόρευση , η οποία τους εμποδίζει να εισέλθουν ή να διέλθουν από τα εδάφη της ΕΕ.

Στα συμπεράσματά του της 23ης Μαρτίου 2023, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε την αποφασιστική καταδίκη της Ένωσης για τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο οποίος συνιστά πρόδηλη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε επίσης ότι η ΕΕ παρέμεινε προσηλωμένη στη διατήρηση και την αύξηση της συλλογικής πίεσης στη Ρωσία, μεταξύ άλλων μέσω πιθανών περαιτέρω περιοριστικών μέτρων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε επίσης ότι η ΕΕ θα εντείνει τις εργασίες της με τους εταίρους της για να αντιμετωπίσει τις ψευδείς ρωσικές αφηγήσεις και την παραπληροφόρηση σχετικά με τον πόλεμο.

Οι σχετικές νομικές πράξεις έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

29.7.2023