Χημικά όπλα: Οι κυρώσεις της ΕΕ ανανεώνονται για ένα ακόμη έτος

Το Συμβούλιο παρέτεινε σήμερα τα περιοριστικά μέτρα κατά της διάδοσης και χρήσης χημικών όπλων για ένα ακόμη έτος, έως τις 16 Οκτωβρίου 2023 .

Τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν σήμερα στοχεύουν συνολικά σε 15 άτομα και 2 οντότητες . Όσοι προσδιορίζονται υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγορεύεται στους πολίτες και στις εταιρείες της ΕΕ να διαθέτουν κεφάλαια σε αυτούς. Τα φυσικά πρόσωπα υπόκεινται επιπλέον σε ταξιδιωτική απαγόρευση , η οποία τους εμποδίζει να εισέλθουν ή να διέλθουν από τα εδάφη της ΕΕ.

Το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ στοχεύει να συμβάλει στις προσπάθειες της ΕΕ για την αντιμετώπιση της διάδοσης και χρήσης χημικών όπλων, καθώς και στη στήριξη της Σύμβασης για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και για την καταστροφή τους (CWC).

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Το καθεστώς κυρώσεων εισήχθη για πρώτη φορά το 2018 προκειμένου να στοχεύσει άτομα και οντότητες άμεσα υπεύθυνες για την ανάπτυξη και τη χρήση χημικών όπλων, καθώς και για όσους παρέχουν οικονομική, υλική και τεχνική υποστήριξη.

Η ΕΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα και μπορεί να αποφασίσει να ανανεώσει τις κυρώσεις και να τροποποιήσει τον κατάλογο των στοχευόμενων προσώπων και οντοτήτων σε περίπτωση που δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της.

13.10.2022