Χονγκ Κονγκ: Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη θέσπιση νέας νομοθεσίας για την εθνική ασφάλεια

Το Νομοθετικό Συμβούλιο της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας του Χονγκ Κονγκ ενέκρινε το «Νοοσχέδιο Διασφάλισης της Εθνικής Ασφάλειας» στις 19 Μαρτίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για τον πιθανό αντίκτυπο αυτής της νομοθεσίας στα δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού του Χονγκ Κονγκ.

Το «νομοσχέδιο για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας» θα μπορούσε να επιδεινώσει τη διάβρωση των θεμελιωδών ελευθεριών και του πολιτικού πλουραλισμού στο Χονγκ Κονγκ που προκαλείται, ειδικότερα, από τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας που εγκρίθηκε στις 30 Ιουνίου 2020. Επιπλέον, το νομοσχέδιο έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει σημαντικά το έργο του το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Γενικά Προξενεία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μπορούσε να επηρεάσει πολίτες, οργανισμούς και εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Χονγκ Κονγκ. Αυτό εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ελκυστικότητα του Χονγκ Κονγκ ως διεθνούς επιχειρηματικού κόμβου.

Οι σαρωτικές διατάξεις και οι γενικοί ορισμοί του νομοσχεδίου, ειδικά σε σχέση με τις ξένες παρεμβάσεις και τα κρατικά μυστικά, εμφανίζονται ως ιδιαίτερες ανησυχίες. Οι σημαντικά αυξημένες ποινές που προβλέπει το Νομοσχέδιο, η εξωεδαφική του εμβέλεια και η -τουλάχιστον μερική- αναδρομική ισχύς του είναι επίσης βαθιά ανησυχητικές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να αξιολογεί τις επιπτώσεις της νομοθεσίας για την εθνική ασφάλεια του Χονγκ Κονγκ και προτρέπει τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να προστατεύσουν την ικανότητα του λαού του Χονγκ Κονγκ να ασκεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί περαιτέρω τις αρχές του Χονγκ Κονγκ και της Κίνας να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στον υψηλό βαθμό αυτονομίας της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας βάσει της αρχής «μία χώρα, δύο συστήματα», σύμφωνα με το βασικό δίκαιο και τις διεθνείς δεσμεύσεις από τις οποίες δεσμεύονται .

20.3.2024