Χωρίς αέριο για μια εβδομάδα η Ελλάδα

Διακόπτονται από αύριο 21 Ιουνίου μέχρι και τις 27 Ιουνίου οι ροές φυσικού αερίου της Gazprom προς τη χώρα μας, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Η διακοπή είναι στα πλαίσια της ετήσιας προγραμματισμένης συντήρησης του Turk Stream και δεν αναμένεται να επηρεάσει την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας

Η τροφοδοσία της χώρας θα συνεχιστεί με LNG,όπου υπάρχουν υψηλά αποθέματα, αλλά και μέσω των υπόλοιπων συμβάσεων αερίων αγωγού.

20.6.2022