Δήμος Νικολάου Σκουφά : Ο δήμος υπέβαλε πρόταση συμμετοχής στο έργο «BLUE CIRCLE»

Δήμος Νικολάου Σκουφά

Πρόταση για τη δημιουργία πρότυπης κινητής μονάδας ανακύκλωσης για τη μηχανική διαλογή των θαλάσσιων απορριμμάτων και την ανακύκλωσή τους κατέθεσε ο δήμος Νικολάου Σκουφά στο πλαίσιο του προγράμματος  Interreg IPA ADRION Programme (2021-2027) και ειδικότερα στο έργο «BLUE CIRCLE – Boosting Circular Economy Solutions for Marine Litter Collection and Recycling in the Adriatic-Ionian Regions».  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 154.000 ευρώ.

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην αξιολόγηση ενός συστήματος κυκλικής διαχείρισης που βασίζεται στην επεξεργασία των απορριμμάτων μέσω μιας κινητής μονάδας ανάκτησης και κατάλληλων αλυσίδων ανακύκλωσης. Για να γίνει αυτό, το έργο σκοπεύει να δημιουργήσει με τη μορφή πρωτοτύπου μια κινητή μονάδας ανακύκλωσης για τη μηχανική διαλογή των θαλάσσιων απορριμμάτων και την ανακύκλωσή τους. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί πιλοτική δράση σε δύο από τις συμμετέχουσες περιοχές,  στις οποίες θα εγκατασταθεί και θα δοκιμαστεί η μονάδα ανακύκλωσης.

Ο δήμος Νικολάου Σκουφά έχει παραλιακό μέτωπο στον μεγαλύτερο υγροβιότοπο της χώρας που αποτελεί Εθνικό Πάρκο και προστατευόμενη περιοχή, τον Αμβρακικό κόλπο. Για το λόγο αυτό δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής, καθώς και των υδάτινων σχηματισμών και θέτει ως προτεραιότητα τη διαφύλαξη της πολύτιμης περιβαλλοντικής κληρονομιάς εντός των ορίων του, με δράσεις όπως αυτές που προβλέπονται στο έργο BLUE CIRCLE.

Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν φορείς από πέντε χώρες της ευρύτερης περιοχής Αδριατικής-Ιονίου, καθώς και ένας συνεργαζόμενος φορέας. Πιο συγκεκριμένα, το εταιρικό σχήμα αποτελείται από:

  • Περιφέρεια της Απουλίας – Τμήμα Περιβάλλοντος (Ιταλία – Επικεφαλής Εταίρος)
  • POLIBA (Ιταλία)
  • Δήμος Νικολάου Σκουφά (Ελλάδα)
  • City of Kaštela (Κροατία)
  • Περιφερειακό Συμβούλιο Δυρραχίου – Τμ. Περιφερειακών Αναπτυξιακών Πολιτικών (Αλβανία)
  • Δήμος του Neum (Βοσνία)
  • Δήμος της Budva (Μαυροβούνιο)
  • Πανεπιστήμιο Δυρραχίου “Aleksander Moisiu”, Τμ. Εφαρμοσμένων & Φυσικών Επιστημών (Αλβανία – Συνεργαζόμενος φορέας)

4.8.2023