1ο βραβείο στον ΕΣΔΑΚ στο πλαίσιο των βραβείων “Green Awards 22”

Το πρώτο βραβείο έλαβε ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) στην κατηγορία «Βραβεία προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού και Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» για την συμβολή του στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των δήμων-μελών του.

Το Βραβείο Green Awards 22 αφορά μεταξύ άλλων στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την δημιουργία δράσεων και έργων που έχει σχεδιάσει ο ΕΣΔΑΚ και υλοποιεί στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων. Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο του συνεδρίου The Thessaloniki Metropolitan Summit (https://green-awards.powergame.gr/), που διοργάνωσε το Economist και το powergame.gr στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΕΣΔΑΚ εκπονεί και ολοκληρώνει άμεσα για λογαριασμό των δήμων-μελών του τις μελέτες για τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και τα Μεγάλα Πράσινα Σημεία των Δήμων, εφαρμόζοντας κοινή πολιτική και στοχοθεσία σε σύμπνοια πάντα με την Μελέτη του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ) σε συνεργασία με την ΔΕΔΥΣΑ και την χρηματοδότηση της περιφέρειας Κρήτης. Έχει ήδη εκπονήσει μελέτη για την οργάνωση συλλογής και αξιοποίησης βιοαποβλήτων στον μεγαλύτερο δήμο της Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου, όπου παρουσιάζεται αναλυτικό σχέδιο σταδιακής εγκατάστασης και επέκτασης σε πλήρη κλίμακα της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στην πηγή.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ολοκληρώνεται από τον ΕΣΔΑΚ μέχρι το τέλος του 2022 η ΜΕΑ Αμαρίου με διακριτή γραμμή βιοαποβλήτων. Ήδη ο ΕΣΔΑΚ προετοιμάζει τους δήμους-μέλη του με μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών, εστιασμένη στη διαλογή στην πηγή. Επίσης, ο ΕΣΔΑΚ έχει ήδη δρομολογήσει το σχέδιο για τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση ειδικών πλαστικών, όπως τα πλαστικά θερμοκηπίου και εδαφοκάλυψης, λόγω της εντατικής ενασχόλησης του πληθυσμού της Κρήτης με τη γεωργία.

Στο πλαίσιο της ενιαίας διαχείρισης για όλα τα μέλη του ο ΕΣΔΑΚ έχει υποβάλει και είναι σε τελική φάση ένταξης από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ αίτημα για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Χωριστή συλλογή και μεταφορά λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης». Συγκεκριμένα, μέσω της πράξης, συνολικού προϋπολογισμού 22.320.000,00 ευρώ χρηματοδοτούνται γωνιές ανακύκλωσης για τη χωριστή συλλογή χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού και μετάλλων, που διανέμονται με τον κεντρικό συντονισμό του ΕΣΔΑΚ σε δήμους των ΠΕ Ρεθύμνου, Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ Ζαχαρία Καλογεράκης δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, καθώς και την κριτική επιτροπή για την τιμητική μας βράβευση. Το βραβείο αυτό είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας από τα στελέχη του ΕΣΔΑΚ, την εκτελεστική επιτροπή και το διοικητικού συμβουλίου. Μέσα από την καθημερινή συνεργασία με τους δήμους-μέλη μας και με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης έχουμε δρομολογήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη πολλά έργα καθώς σε αρκετά έχουν διασφαλιστεί οι απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις ενώ παράλληλα αρκετές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται η ένταξη νέων έργων». Όπως τόνισε επίσης, «είναι υποχρέωση όλων μας, να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας ένα τόπο και ένα περιβάλλον καλύτερο από αυτό που εμείς παραλάβαμε».

13.9.2022