105 θέσεις στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ – Αναλυτικά οι ειδικότητες

Δήμος Βύρωνα

 

Ο δήμος Βύρωνα ανακοίνωσε ότι έχει ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας με 105 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων. Υπενθυμίζει πως οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα άρχισαν την Παρασκευή και η προθεσμία υποβολής είναι έως την Παρασκευή 18 Μαρτίου.

Οι αιτήσεις των ανέργων γίνονται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.oaed.gr/ksekinoun-oi-aitiseis-ghia-tis-25000-theseis-toy-neoy-proghrammatos-koinofelous-erghasias

Οι θέσεις για το δήμο Βύρωνα είναι:

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                   1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                   2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                   2
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ                22
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                25
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                   2
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ                   2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                15
ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ                   1
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ                   1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ                11
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                   2
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ                   2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ                   3
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                   1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                   2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                   2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ                   1
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ                   1
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ                   1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                   1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                   1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                   1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                   1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                   1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                   1

 

22.2.2022