3 εκ. ευρώ για κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος

Το ποσό των 3 εκ. ευρώ κατανέμεται σε 30 νησιωτικούς δήμους για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος από το λογαριασμό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.

Η κατανομή του ποσού ανά δήμο εδώ

27.12.2022