310 χιλιάδες ευρώ για ναυαγοσωστική κάλυψη σε δήμους με λιμενικά ταμεία

Συμπληρωματικό ποσό ύψους 310.408 ευρώ κατανέμεται  σε δήμους της χώρας, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες. Συγκεκριμένα η συμπληρωματική χρηματοδότηση αφορά δήμους που έχουν δημοτικά λιμενικά ταμεία ή γραφεία, τα οποία χειρίζονται τέτοιου είδους παραλίες.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει δέσμευση του αναπληρωτή υπουργού Στ. Πέτσα, σύμφωνα με την οποία σε συνεννόηση και με το υπουργείο Οικονομικών, με βάση τις συμβάσεις που τελικά θα υπογραφούν , θα καλυφθεί

28.5.2022