74 χιλιάδες ευρώ για βελτίωση της πρόσβασης από τον οικισμό Γράμμο προς δρακολίμνη Γκιστόβα

Με το ποσό των 74 χιλιάδων ευρώ χρηματοδοτεί η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το έργο για τη βελτίωση της οδού από τον οικισμό Γράμμο προς τη δρακολίμνη Γκιστόβα.

Σκοπός της κατασκευής του λιθοδέματος είναι η προστασία των ιρλανδικών διαβάσεων από την υποχώρηση των εδαφών λόγω της μεγάλης ποσότητας υδάτων σε συνδυασμό με την μεγάλη και ογκώδη στερεοπαροχή. Με το έργο αυτό θα εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής τριών ιρλανδικών διαβάσεων που θα βελτιώσουν την σύνδεση του οικισμού του Γράμμου με τη λίμνη Γκιστόβα.

Η πρώη ιρλανδική διάβαση θα κατασκευασθεί σε απόσταση 450 μέτρων περίπου μετά από τον οικισμό του Γράμμου. Η δεύτερη ιρλανδική διάβαση θα κατασκευασθεί σε απόσταση 1000 μέτρων περίπου μετά από τον οικισμό του Γράμμου.Η τρίτη ιρλανδική διάβαση θα κατασκευασθεί σε απόσταση 750 μέτρων περίπου πριν από τον οικισμό του Γράμμου.
Aνάντι και κατάντι των ιρλανδικών θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού από τα φερτά υλικά και θα εκτελεσθούν εργασίες λιθοδέματος με λίθους της περιοχής και επικάλυψη με σκυρόδεμα.

Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

7.7.2024