Οι δαπάνες της ΕΕ για τη γεωργία και τη συνοχή απαιτούν αυστηρό έλεγχο.

Η ΕΕ προβλέπει πλαίσιο για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων κατά την εκτέλεση των δαπανών της, ωστόσο υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά στην...

Το χρηματοδοτικό τοπίο της ΕΕ να γίνει πιο απλό, ζητεί το ΕΕΣ.

Η απλούστευση του χρηματοδοτικού τοπίου του ΕΕ είναι επιτακτική ανάγκη. Το πλήθος των εκτός προϋπολογισμού χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ έχει πολλαπλασιαστεί την τελευταία 15ετία, γεγονός...

Γαστρονομικός τουρισμός μια πρόκληση που αλλάζει τα δεδομένα.

Ο τουρισμός αποκτά άλλη δυναμική και εξελίσσεται τεχνολογικά. Η ψηφιακή εποχή προκαλεί και προσκαλεί. Όποιος δεν μπορέσει να ανταποκριθεί ή δεν επιθυμεί να επενδύσει θα...

Η Παγκόσμια Συμμαχία για την κλιματική αλλαγή είχε πολλά κενά.

Η Παγκόσμια Συμμαχία για την κλιματική αλλαγή —πρωτοβουλία που δρομολόγησε η ΕΕ το 2007 προκειμένου να στηρίξει τις φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή—...

Η προεκλογική αντιπαράθεση να έχει επίκεντρο την κλιματική αλλαγή.

Οι πολίτες της ΕΕ εκφράζουν ανησυχίες τους για τα όσα συμβαίνουν και απατούν λύσεις από την ηγεσία της ΕΕ. Η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας έχει ανατρέψει τους...