Νέο αναπτυξιακό μοντέλο απαιτείται για τις πόλεις της ΕΕ

Νέο αναπτυξιακό μοντέλο απαιτείται για τις πόλεις της ΕΕ. Η 10η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής περιφερειών και πόλεων, που συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και...

Οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δημοσιογράφων δημιουργούν νέα δεδομένα.

Οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δημοσιογράφων δημιουργούν νέα δεδομένα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανεπιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να προστατεύσει δημοσιογράφους, ακτιβιστές, ακαδημαϊκούς και...