Δήμος Αλεξανδρούπολης : Ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus για την άμεση χαρτογράφηση περιοχών, που επλήγησαν από πυρκαγιά

Δήμος Αλεξανδρούπολης Κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής,...

Η δημοτική θεατρική ομάδα Λαυρίου «ΕΞΟΡΥΞΗ» του Ν.Π.Δ.Δ ΘΟΡΙΚΟΣ παρουσιάζει το αριστούργημα του F.G Lorca «Ματωμένος Γάμος» για 2 τελευταίες παραστάσεις.

Η δημοτική θεατρική ομάδα Λαυρίου «ΕΞΟΡΥΞΗ» του Ν.Π.Δ.Δ ΘΟΡΙΚΟΣ παρουσιάζει το αριστούργημα του F.G Lorca «Ματωμένος Γάμος» για 4 παραστάσεις. Στο Αμφιθέατρο ΕΠΑΛ Λαυρίου. Για 2...