ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Δήμος Αγίας Βαρβάρας Σημαντικές κοινωνικές δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται από τον δήμο μας, αξιοποιώντας το πρόγραμμα Ο.Χ.Ε Δυτικής Αθήνας, διευρύνοντας και ενισχύοντας το υπάρχον δίκτυο...