COVID-19: Το Συμβούλιο ενημερώνει τη σύσταση για μη απαραίτητα ταξίδια από τρίτες χώρες

Κώστας Μαντάς

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα επικαιροποιημένη σύσταση σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των μη βασικών ταξιδιών στην ΕΕ. Οι τροποποιήσεις που εισήχθησαν ανταποκρίνονται στην εξέλιξη της πανδημίας, στην αυξανόμενη πρόσληψη εμβολιασμού και χορήγηση αναμνηστικών δόσεων και στην αναγνώριση ενός αυξανόμενου αριθμού πιστοποιητικών που εκδίδονται από τρίτες χώρες ως ισοδύναμα με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ. Η νέα σύσταση θα αρχίσει να ισχύει την 1η Μαρτίου 2022.

Σύμφωνα με αυτήν τη σύσταση, οι περιορισμοί για τον COVID-19 θα πρέπει να εφαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο την κατάσταση στην τρίτη χώρα όσο και την ατομική κατάσταση του ατόμου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν τα μη απαραίτητα ταξίδια για άτομα που έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο εγκεκριμένο από την ΕΕ ή τον ΠΟΥ, τα άτομα που έχουν αναρρώσει και όλα τα άτομα που ταξιδεύουν από μια χώρα στον κατάλογο της ΕΕ. Για ορισμένους από αυτούς τους ταξιδιώτες, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα, όπως η δοκιμή PCR πριν από το ταξίδι.

Εμβολιασμένα και ανάρρωστα άτομα

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να άρουν τον προσωρινό περιορισμό για τα μη απαραίτητα ταξίδια στην ΕΕ για άτομα που έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο εγκεκριμένο από την ΕΕ ή τον ΠΟΥ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει την τελευταία δόση της σειράς αρχικού εμβολιασμού τουλάχιστον 14 ημέρες και όχι περισσότερες από 270 ημέρες πριν από την άφιξη ή έχουν λάβει αναμνηστική δόση.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να άρουν τον προσωρινό περιορισμό στα μη απαραίτητα ταξίδια για άτομα που έχουν αναρρώσει από τον COVID-19 εντός 180 ημερών πριν από το ταξίδι στην ΕΕ.

Για τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο εγκεκριμένο από τον ΠΟΥ, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να απαιτήσουν αρνητική εξέταση PCR το νωρίτερο 72 ώρες πριν από την αναχώρηση και θα μπορούσαν να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα, όπως καραντίνα ή απομόνωση. Ένα αρνητικό τεστ PCR πριν από την αναχώρηση θα μπορούσε επίσης να απαιτηθεί για άτομα που έχουν αναρρώσει από τον COVID-19, καθώς και για άτομα που έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο εγκεκριμένο από την ΕΕ, αλλά δεν διαθέτουν πιστοποιητικό ΕΕ ή ισοδύναμο πιστοποιητικό.

Παιδιά

Τα παιδιά άνω των 6 ετών και κάτω των 18 ετών που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται για τους ενήλικες θα πρέπει να επιτρέπεται να ταξιδεύουν.

Επιπλέον, όλα τα άλλα παιδιά άνω των 6 ετών και κάτω των 18 ετών θα πρέπει να επιτρέπεται να ταξιδέψουν με αρνητικό τεστ PCR το νωρίτερο 72 ώρες πριν από την αναχώρηση. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να απαιτήσουν πρόσθετες δοκιμές μετά την άφιξη, καθώς και καραντίνα ή απομόνωση.

Δεν πρέπει να εφαρμόζονται εξετάσεις ή πρόσθετες απαιτήσεις για παιδιά κάτω των 6 ετών.

Χώρες στη λίστα της ΕΕ

Για την άρση των περιορισμών για όλους τους ταξιδιώτες από μια δεδομένη τρίτη χώρα σύμφωνα με τους νέους κανόνες, ο αριθμός των κρουσμάτων COVID-19 ανά 100.000 κατοίκους τις τελευταίες 14 ημέρες αυξάνεται από 75 σε 100. Το εβδομαδιαίο ποσοστό εξετάσεων ανά 100.000 κατοίκους είναι αυξήθηκε επίσης από 300 σε 600.

Άλλα υπάρχοντα κριτήρια εξακολουθούν να ισχύουν, συμπεριλαμβανομένης μιας σταθερής ή φθίνουσας τάσης σε νέα κρούσματα, του ποσοστού θετικότητας 4% μεταξύ όλων των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν, της προόδου στον εμβολιασμό, της παρουσίας παραλλαγών ενδιαφέροντος ή ανησυχίας και της συνολικής ανταπόκρισης στον COVID-19 στο Χώρα. Η αμοιβαιότητα θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνεται υπόψη κατά περίπτωση.

Ωστόσο, η επικαιροποιημένη σύσταση υποδεικνύει επίσης ότι είναι σκόπιμο να αρχίσουμε να εξετάζουμε το ενδεχόμενο μετάβασης σε μια καθαρά προσωπική προσέγγιση. Για να δοθεί χρόνος σε τρίτες χώρες να αυξήσουν τα ποσοστά εμβολιασμού τους, η σύσταση θα πρέπει να επανεξεταστεί έως τις 30 Απριλίου 2022, από την Επιτροπή, προκειμένου να εξεταστεί η διαγραφή του καταλόγου των χωρών. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο και θα μπορούσε να του υποβάλει πρόταση για τη διαγραφή του καταλόγου, εάν χρειάζεται.

Ιστορικό

Στις 30 Ιουνίου 2020 το Συμβούλιο ενέκρινε σύσταση για τη σταδιακή άρση των προσωρινών περιορισμών στα μη απαραίτητα ταξίδια στην ΕΕ. Αυτή η σύσταση περιλάμβανε έναν αρχικό κατάλογο χωρών για τις οποίες τα κράτη μέλη θα πρέπει να αρχίσουν να άρουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς στα εξωτερικά σύνορα, ο οποίος αναθεωρείται κάθε δύο εβδομάδες.

Τα κύρια στοιχεία της σύστασης ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 20 Μαΐου 2021. Αυτό περιελάμβανε τροποποίηση των κριτηρίων για την προσθήκη τρίτης χώρας στον κατάλογο, την εισαγωγή της δυνατότητας για τα κράτη μέλη να αποδεχθούν την απόδειξη εμβολιασμού και τη δημιουργία κατάστασης έκτακτης ανάγκης μηχανισμός πέδησης για αντίδραση σε παραλλαγές που προκαλούν ανησυχία ή ενδιαφέρον. 

Η σύσταση του Συμβουλίου δεν είναι νομικά δεσμευτικό μέσο. Οι αρχές των κρατών μελών παραμένουν υπεύθυνες για την εφαρμογή του περιεχομένου της σύστασης.

22.2.2022