Eurogroup, 13 Μαρτίου 2023

Κύρια αποτελέσματα

Μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ

Το Eurogroup έκανε απολογισμό των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων στη ζώνη του ευρώ και αντάλλαξε απόψεις σχετικά με τις  κατευθύνσεις της δημοσιονομικής πολιτικής για το 2023 και το 2024 . Στις 8 Μαρτίου, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση που παρέχει στα κράτη μέλη καθοδήγηση σχετικά με τη διεξαγωγή και τον συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής το 2024.

Το Eurogroup ενέκρινε δήλωση σχετικά με τις κατευθύνσεις δημοσιονομικής πολιτικής.

Paschal Donohoe

Συμφωνήσαμε ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να στοχεύουν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους μεσοπρόθεσμα, αυξάνοντας παράλληλα το αναπτυξιακό δυναμικό με βιώσιμο τρόπο. Αναγνωρίσαμε την ανάγκη αντιμετώπισης της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, αλλά στείλαμε σημαντικά μηνύματα σχετικά με τον σχεδιασμό δημοσιονομικών μέτρων και την ανάγκη αποφυγής μέτρων μόνιμης αύξησης του ελλείμματος ως σημαντικό στοιχείο για την προετοιμασία των προϋπολογισμών για το επόμενο έτος.

Paschal Donohoe, Πρόεδρος του Eurogroup

Προετοιμασία διεθνών συναντήσεων

Οι υπουργοί συζήτησαν βασικά ζητήματα για  τον συντονισμό της παγκόσμιας οικονομικής πολιτικής , στο πλαίσιο της προετοιμασίας των προσεχών εαρινών συνεδριάσεων του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό περιελάμβανε την τυπική απογραφή των εξελίξεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών τους τελευταίους μήνες.

Επιπλέον, η Κομισιόν ενημέρωσε το Eurogroup για τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών του Φεβρουαρίου της G7.

Οι εξελίξεις στον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ

Το Eurogroup αντάλλαξε απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στον πληθωρισμό, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ και της κατάστασης στα επιμέρους κράτη μέλη. Η συζήτηση βασίστηκε σε ένα σημείωμα των υπηρεσιών της Επιτροπής, ένα σημείωμα της γραμματείας και τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Αυτό το θέμα δεν λείπει ποτέ από τις συζητήσεις πολιτικής μας και σήμερα ήταν μια ευκαιρία να ρίξουμε μια βαθύτερη βουτιά στα μεγέθη του πληθωρισμού, να εξετάσουμε την ανάλυση της Επιτροπής, να κάνουμε απολογισμό μιας σειράς πιέσεων στις τιμές που παραμένουν ακόμη και μετά την έλευση των τιμών της ενέργειας κάτω από τα επίπεδα αιχμής τους? και παρείχε επίσης μια περαιτέρω πολιτική ευκαιρία στους υπουργούς να μοιραστούν τις εμπειρίες τους όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης πρόκλησης και επίσης να αναπτύξουν περαιτέρω τις βέλτιστες πρακτικές.
Paschal Donohoe, Πρόεδρος του Eurogroup

Αναθεώρηση οικονομικής διακυβέρνησης

Το Eurogroup επέστρεψε στις πτυχές της αναθεώρησης της οικονομικής διακυβέρνησης (EGR) που σχετίζονται με τη ζώνη του ευρώ και ενέκρινε τα μέρη του σχεδίου συμπερασμάτων του Συμβουλίου για το EGR που σχετίζονται με τη ζώνη του ευρώ.

Ψηφιακό ευρώ

Βασιζόμενοι στη δήλωση που συμφωνήθηκε από το Eurogroup της 16ης Ιανουαρίου, οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους πολιτικής ενός ψηφιακού ευρώ με βάση ένα σημείωμα για θέματα γραμματεία

Μετά από πολλούς μήνες αξιολόγησης του πιθανού σχεδιασμού ενός ψηφιακού ευρώ, οι υπουργοί θέλησαν να προβληματιστούν ξανά για τη μεγαλύτερη εικόνα ενόψει μιας νομοθετικής πρότασης από την Επιτροπή και την απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με το αν θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Σημειώσαμε τους λόγους για τους οποίους το ψηφιακό ευρώ αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τη νομισματική μας ένωση. Αυτά τα ζητήματα αφορούν ζητήματα όπως οι προτιμήσεις των καταναλωτών, η παροχή ενός δημόσιου αγαθού με τη μορφή πανευρωπαϊκών λύσεων πληρωμών και πώς μπορούμε να διατηρήσουμε και να εμβαθύνουμε την ευρωπαϊκή νομισματική και οικονομική αυτονομία. Επιβεβαιώσαμε επίσης ότι θα συνεχίσουμε το έργο μας για να παρέχουμε μια σταθερή δημοκρατική και πολιτική βάση για αυτό το έργο, και θίξαμε ορισμένες από τις επιπτώσεις της χορήγησης του καθεστώτος νόμιμου χρήματος στο ψηφιακό ευρώ.
Paschal Donohoe, Πρόεδρος του Eurogroup

15,3.2024