Eurogroup, 15 Μαΐου 2023 ¨ Κύρια αποτελέσματα¨

Μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ

Η Κομισιόν παρουσίασε τις  εαρινές οικονομικές της προβλέψεις στο Eurogroup. Σε αυτή τη βάση, το Eurogroup αντάλλαξε απόψεις σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές και τις προκλήσεις για τον συντονισμό των πολιτικών στο μέλλον

ΥΣυνολικά, η εικόνα εξακολουθεί να είναι εικόνα της οικονομικής ανθεκτικότητας στη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, επίσης ένα επίπεδο όπου η ανάπτυξή μας συνεχίζει να διατηρείται σε ένα επίπεδο που είναι καλύτερο από αυτό που θα περιμέναμε. Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός και πρέπει να μειωθεί. Αναγνωρίσαμε ότι αυτό που εξακολουθεί να είναι τόσο σημαντικό για τις κοινωνίες μας είναι το επίπεδο απασχόλησης, το οποίο είναι ένα πραγματικό φωτεινό σημείο όπου βλέπεις έναν αριθμό ρεκόρ ατόμων στην εργασία.

Paschal Donohoe, Πρόεδρος του Eurogroup

Εταιρικός τομέας: διαρθρωτικές προκλήσεις στο μέλλον στο πλαίσιο των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων

Με βάση σημείωμα της Επιτροπής, οι υπουργοί συζήτησαν τις  προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο εταιρικός τομέας της ζώνης του ευρώ  στο πλαίσιο των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

¨Είδαμε ορισμένους τομείς που έχουν πληγεί από την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Όμως είδαμε και άλλους κλάδους που σημείωσαν πράγματι αύξηση της κερδοφορίας τους. Σε αντίθεση με τα νοικοκυριά, οι εταιρείες που λαμβάνουν υποστήριξη θα πρέπει να εξετάσουν πώς μπορούν να υποστηρίξουν τη δική τους μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, καθώς τα μέτρα στήριξης που έχουμε λάβει θα πρέπει να λήξουν κάποια στιγμή και δεν μπορούν να υπονομεύσουν την ικανότητα των οικονομιών μας και των κυβερνήσεών μας για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Υπογραμμίσαμε επίσης την ανάγκη για μέτρα στήριξης που αποφεύγουν τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς και διατηρούν τη συνέπεια με τους μακροπρόθεσμους στόχους πολιτικής που υπάρχουν, όπως η πράσινη μετάβαση και ο μεγαλύτερος βαθμός ενεργειακής ανεξαρτησίας.

Paschal Donohoe, Πρόεδρος του Eurogroup

Αποσπάσματα από διεθνείς συναντήσεις

Ο πρόεδρος του Eurogroup Paschal Donohoe, η ΕΚΤ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πρόεδρος της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Επιτροπής (IMFC), πρώτη αντιπρόεδρος της Ισπανίας και υπουργός Οικονομίας και Ψηφιοποίησης Nadia Calviño, ενημέρωσαν για πρόσφατες διεθνείς συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων συναντήσεων των  υπουργών Οικονομικών της G7 και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών

Αναφορά για την τραπεζική ένωση

Οι υπουργοί των χωρών που αποτελούν μέρος της τραπεζικής ένωσης άκουσαν την  εξαμηνιαία έκθεση των προέδρων του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης , Andrea Enria και Dominique Laboureix. Μετά την παρουσία των προέδρων στην προηγούμενη συνεδρίαση του Eurogroup τον Απρίλιο, αυτό παρείχε περαιτέρω πληροφορίες για την κατάσταση του τραπεζικού τομέα υπό το φως των πρόσφατων οικονομικών γεγονότων. Όπως συνηθίζεται, οι συμμετέχοντες άκουσαν επίσης  εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας και εξυγίανσης  στην αρμοδιότητα των ιδρυμάτων.

Ψηφιακά νομίσματα κεντρικής τράπεζας

Το Eurogroup σε περιεκτική μορφή αντάλλαξε απόψεις σχετικά με τις διεθνείς πτυχές των ψηφιακών νομισμάτων των κεντρικών τραπεζών (CBDC) και σχετικά με την  πρόοδο στο σχέδιο ψηφιακού ευρώ . Η συζήτηση βασίστηκε σε σημείωμα ζητημάτων, παρουσιάσεις από τους θεσμούς και ενημέρωση της Σουηδής υπουργού Οικονομικών, Elisabeth Svantesson, σχετικά με την κατάσταση του έργου e-krona.

Συζητήσαμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του να επιτρέπεται σε χρήστες εκτός της ζώνης του ευρώ να έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό ευρώ και η ΕΚΤ μάς παρουσίασε τις επιλογές και τους συμβιβασμούς που εμπλέκονται στο να λειτουργήσει το ψηφιακό ευρώ με άλλες κεντρικές τράπεζες ψηφιακό νομίσματα. Όλοι αναγνωρίζουμε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα και η Σουηδή συνάδελφός μας Elisabeth μας ενημέρωσε επίσης για το έργο που συμβαίνει αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ανάπτυξη της e-krona. Θα επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα ξανά σύντομα καθώς η ΕΚΤ συνεχίζει το έργο της για την ολοκλήρωση της ερευνητικής φάσης ενός ψηφιακού ευρώ.

Paschal Donohoe, Πρόεδρος του Eurogroup

Ένωση Κεφαλαιαγορών

Ο Πρόεδρος του Eurogroup παρουσίασε τις απόψεις του σχετικά με τον τρόπο  προώθησης της ένωσης κεφαλαιαγορών  ως συνέχεια της Ευρωσύσκεψης του Μαρτίου 2023 και σύμφωνα με τις συζητήσεις στη συνεδρίαση του Eurogroup σε συνολική μορφή της 28ης Απριλίου 2023.

Προώθησα μια διαδικασία στους υπουργούς που συμφωνήθηκε απόψε. Θα θέσουμε ως στόχο, έως τον Μάρτιο του 2024, να καταλήξουμε σε συμφωνία σε τομείς που θα ζητούσαμε να εξετάσει η επόμενη Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο εμβάθυνσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Όλα αυτά αφορούν μια στρατηγική συζήτηση σχετικά με τομείς στους οποίους είναι δυνατή και πιθανή περαιτέρω πρόοδος τα επόμενα χρόνια. Θέλουμε να προχωρήσουμε πέρα ​​από εκείνα τα θέματα που βρίσκονται ήδη στη νομοθετική ατζέντα και να έχουμε έναν στρατηγικό προβληματισμό για περαιτέρω θέματα που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε εμείς, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία θα κάνουν τη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε καλύτερα την ανάπτυξη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Paschal Donohoe, Πρόεδρος του Eurogroup

Οι υπουργοί συζήτησαν την πορεία προς τα εμπρός και έδωσαν τις απόψεις τους για ένα ενδεικτικό σχέδιο για μελλοντικές εργασίες για το θέμα αυτό στο Eurogroup, με την επιφύλαξη των νομοθετικών συζητήσεων που διεξάγονται στο Συμβούλιο.

15.5.2023