Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΙΡΑΝ: Νομοθεσία και πολιτική χάραξη για την υποστήριξη των γυναικών και την επανένταξη της θέσης τους

lifespeed.gr


Έρευνα: Γυναίκα και ΙΡΑΝ 

 

 

 

Μετά την Ισλαμική επανάσταση, ψηφίστηκαν διάφοροι νόμοι για την υποστήριξη των γυναικών, την βελτίωση της θέσης τους, και την ενδυνάμωση του οικογενειακού θεσμού. Αυτές οι νομοθεσίες αποτελούν εγγύηση για την εφαρμογή των άρθρων 3, 10, 20 και 21 του κώδικα συντάγματος για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλους τους τομείς.  Τους παρέχουν νομική κάλυψη στα πολιτιστικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα τους βάση της Ισλαμικής νομοθεσίας. Τους παρέχει επίσης το κατάλληλο υπόβαθρο για την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, την αναβίωση της σωματικής και πνευματικής τους ζωής, και στήριξη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά της επιμέλειας των παιδιών. Περαιτέρω υποστήριξη εξασφαλίζεται για τις ηλικιωμένες γυναίκες και αυτές χωρίς κηδεμόνες. Δίνοντας την επιμέλεια των παιδιών σε ικανές μητέρες, διευκολύνοντας τον γάμο και τον οικογενειακό προγραμματισμό, διαφυλάτοντας την ιερότητα και τη συνέπεια του, καθιερόνωντας δικαστήρια για την εγγύηση της ακεραιότητας και της ενίσχυσης του οικογενειακού θεσμού, δίνονται νομικέ εγγυήσεις στις γυναίκες για την ασφαλή και αξιοπρέπη θέση τους μέσα στην κοινωνία.

 

Υπεύθυνο για τους τομείς των γυναικείων θεμάτων στο Ιράν είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Πολιτιστικής Επανάστασης και ένα από τα τα κυριότερα όργανα χάραξης πολιτικών και σχεδιασμού. Στις αρμοδιότητες του συγκαταλλέγονται η βελτίωση του καθεστώτος των γυναικών, εξάλειψη των πάσης φύσεων ελλείψεων, η ενίσχυση του οικογενειακού θεσμού, η έρευνα και διεξαγωγή μελετών στον τομέα αυτό. Οι νομοθεσίες μόλις εγκριθούν από το Ανώτατο Συμβούλιο Πολιτιστικής Επανάστασης καθίστανται νομικά δεσμευτικές και απαραίτητες σε όλα τα πολιτικά όργανα και οργανισμούς. Μέσα σε αυτές τις νομοθεσίες περιλαμβάνεται και ο χάρτης των δικαιωμάτων των γυναικών και οι ευθύνες τους στο πλαίσιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

 

Τόσο το Ανώτατο Συμβούλιο Πολιτιστικής Επανάστασης όσο και το το Ιρανικό κοινοβούλιο ενέκριναν τον εν λόγω χάρτη ως θεμελιώδες στοιχείο σύμφωνα με τη σύσταση του προέδρου. Αυτό χρησίμευσε ως βάση για τη δράση και τον σχεδιασμό όλων των οργάνων και οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των γυναικών και τον προσδιορισμό των ατομικών, οικογενειακών και κοινωνικών τους ευθυνών μέσα στην χώρα.

Τελευταία άρθρα από τον/την lifespeed.gr