Η άγνωστη πατριωτική πλευρά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

lifespeed.gr


 Δρ. Σταμάτης   Κιούσης Χολαργεύς

 

 

 

 

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αποκτά τη «σωστή εθνική συνείδηση» από τον θείο του, Ελευθέριο Βενιζέλο. Διηγείται ο ίδιος ένα χαρακτηριστικό διάλογο του ως παιδί με τον Εθνάρχη : «Τον θυμάμαι καλά, το 1927 είχε μείνει στο σπίτι μας 11 μήνες. Μια φορά με ρώτησε: “Τι σκοπεύεις να γίνεις, παιδί μου;”. Του απάντησα ότι δεν είχα ακόμη αποφασίσει διότι συνέβαινε να είμαι αριστούχος σε όλα, παρ’ ότι μου άρεσαν τα μαθηματικά. “Ο,τι θέλεις να γίνεις, εκτός από δικηγόρος και γιατρός. Δεν γίνεσαι γεωπόνος;”. Είχε τότε μανία με τη γη». Ο Ελευθέριος Βενιζέλος θα αναλάβει να χρηματοδοτήσει τις σπουδές του παρά τις οικονομικές δυσκολίες που είχε ο ίδιος , αλλά δεν θα προλάβει (πέθανε το 1936). Το 1940, χρονιά έναρξης του ελληνοϊταλικού πολέμου, συμπίπτει με το τέλος της φοίτησής του στη Νομική Σχολή. Ο Κώστας Μητσοτάκης, νεαρός δικηγόρος, έλαβε ενεργό μέρος στην αντίσταση κατά των Γερ­μανών κατακτητών και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και διεξαγωγή του αντιστασιακού αγώνα του κρητικού λαού, προικισμένος με ψυχική αντοχή και φυσικό θάρρος προ­σχώρησε από τον Ιούλιο του 1942 στην ΕΟΚ (Εθνική οργάνωση Κρήτης) και σ' όλο το διάστημα της ξενικής κατοχής επιτέλεσε το χρέος του προς την πατρίδα. Η ΕΟΚ ήταν από τις κορυφαίες αντιστασιακές οργανώσεις της Κρήτης. Σ' αυτήν είχαν προσχωρήσει πατριώτες, που επιζητού­σαν να αντισταθούν στον κατακτητή αλλά δεν ήταν κομμουνι­στές. Ο Μητσοτάκης ήταν πολύ καλά πληρο­φορημένος για την πολιτική γραμμή, που ακολουθούσε το ΕΑΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο) και προτίμησε να προσχω­ρήσει στην ΕΟΚ, γιατί αυτός ήταν ο πολιτικός χώρος που του ταίριαζε.
Η αντίσταση στις δυνάμεις της κατοχής με όλα τα μέσα και κυρίως με πολεμικές ενέργειες στο πλαίσιο της γενικότερης συμμαχικής εκστρατείας εναντίον του Άξονα ήταν και της ΕΟΚ η κύρια αποστολή, όπως και κάθε άλλης αντιστασιακής οργάνωσης. Η ΕΟΚ δεν είχε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ως αρχηγό όλης της οργάνωσης, αλλά τοπικούς αρχηγούς στις διάφορες περιο­χές. Στα Χανιά π.χ. αρχηγός της ΕΟΚ ήταν ο δήμαρχος της πό­λης Ν. Σκουλάς. Η οργάνωση συνεργάστηκε στενά με τους συμ­μάχους και οι αντιστασιακές ενέργειες της είχαν την έγκριση του ΣΣΜΑ (Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής). Κύρια αντιστασιακά έργα της ήταν: η προστασία και φυγάδευση στη Μέση Ανατολή των Άγγλων, Αυστραλών και Νεοζηλανδών, που είχαν μετά τη Μάχη της Κρήτης παραμείνει στη Μεγαλόνησο, η συγκέντρωση χρήσιμων στρατιωτικών πληροφο­ριών, οι δολιοφθορές σε βάρος των εχθρικών δυνάμεων κ.ά.
Το καλοκαίρι του 1940, ο Κ. Μητσοτάκης λίγο πριν την έναρ­ξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, παρουσιάζεται στο κέντρο εκ­παίδευσης Εφέδρων Αξιωματικών πεζικού στη Σύρο. Αναδεικνύεται αρχηγός της σειράς και στη συνέχεια αποσπάστηκε στο Μακεδόνικο μέτωπο. Στην Κρήτη κατορθώνει να έρθει τον Ιούλιο του 1942 και αμέ­σως αργότερα μυείται στην Εθνική Αντίσταση από το λοχαγό Μάρκο Σπανουδάκη προϊστάμενο της Υπηρεσίας Πληροφοριών-Δολιοφθοράς, καθώς επίσης στην αντιστασιακή πολιτική οργάνωση ΕΟΚ. Εκεί στις σκληρές διαπραγματεύσεις με το ΕΑΜ αναδεικνύεται η πολιτική του ικανότητα.
Στις 7 Νοεμβρίου 1943 ο Μητσοτάκης πρωτοστάτησε να κα­ταρτισθεί και να υπογραφεί το «Συμφωνητικό του Θερίσου» μεταξύ των οργανώσεων ΕΑΜ και ΕΟΚ, για να πραγματοποιη­θεί από κοινού «η οργάνωση και διεξαγωγή του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνος...» και «να αποφευχθεί η αδελφοκτό­νος αντιπαράθεση». Η συμφωνία υπογράφηκε ενώπιον του εκ­προσώπου του Σ.Σ.Μ.Α. (Συμμαχ. Στρατηγ. Μεσ. Ανατολής) λοχαγού Αλεξ. Φίλντινγκ. Το κείμενο Θερίσου-Μεσκλών σώζεται στο ιστορικό αρχείο της Κρήτης. Στη «συμφωνία της Τρομάρισσας» (15 Σεπτ. 1944) υπήρξε, επίσης, ο Μητσοτάκης ένας από τους πρωτεργάτες. Η Συμφωνία αυτή αποσκοπούσε «...να πραγματοποιήσουν την εθνική ενότητα δράσης στο νομό» (Χανίων) όλες οι αντιστασιακές δυνάμεις.
Οι Γερμανοί, στις 6 Φεβρουαρίου 1944, τον συνέλαβαν για αν­τιστασιακές πράξεις και τον φυλάκισαν για πρώτη φορά. Η φυ­λάκιση αυτή ήταν σύντομη, διήρκεσε μέχρι 25 Μαρτίου 1944, κάπου επτά εβδομάδες, στις φυλακές Φιρκά και Αγιάς. Η φυ­λάκιση ήταν κάτω από δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και αυ­στηρής απομόνωσης. Από τις φυλακές αυτές οδηγούντο καθη­μερινά από τα γερμανικά αποσπάσματα για εκτέλεση οι κρήτες αγωνιστές. Η αποφυλάκιση του έγινε με άλλους εκατό περίπου κρατουμένους με την ευκαιρία της εθνικής γιορτής της 25ης Μαρτίου 1821.
Το Σεπτέμβριο του 1944, ο κ. Μητσοτάκης με εξουσιοδότηση του συμμαχικού στρατηγείου Μ. Ανατολής προτείνει στους Γερ­μανούς να συνθηκολογήσουν. Η πρόταση απορρίπτεται αλλά ο Κ. Μητσοτάκης αποκτά ντε φάκτο ιδιότητα απεσταλμένου του. Συλλαμβάνεται μαζί με τον Βρετανό υπολοχαγό Georges Collin που είχε διατελέσει σύνδεσμος του Τίτο στην γιουγκοσλαβική αντίσταση και τους φίλους του Μανούσο Μανουσάκη και Τάσο Νινολάκη. Ο Μητσοτάκης διαμαρτύρεται ότι η σύλληψή του είναι παράνομη, οι δε Βρετανοί εκπρόσωπο Σ.Σ.Μ.Α γράφουν στον Επίσκοπο Χανίων Αγαθάγγελο Ξυρουχάκη ότι οι Γερμανοί της οχυρός θέσεως Κρήτης (γύρω α Χανιά) πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς των , είτε νεκρούς είτε αιχμαλώτους, αναλόγως της προτιμήσεως των και αναλόγως του τρόπου μεταχειρίσεως των ανθρώπων που συνεργάζονταν με την Βρετανική αποστολή.
Εν τέλει, έπειτα από πολύμηνες σκληρές διαπραγματεύσεις αποφασίστηκε η ανταλλαγή των εις χείρας Γερμανών κρατουμένων προς Γερμανούς αξιωματικούς και υπαξωματικούς αιχμαλώτους στα χέρια των Άγγλων σε αναλόγιο προς τρεις.
Η ανταλλαγή έγινε στις 31 Μαρτίου 1945 στην Γεωργιούπολη, στο όριο της γερμανοκρατούμενης περιοχής. Περίπου σαράντα μέρες αργότερα, ο Γερμανός στρατιωτικός διοικητής της οχυρός θέσεως Κρήτης παραδίδεται στον Άγγλο λοχαγό Ντένις Τσικλητήρα και στον Έλληνα ανθυπολοχαγό Κ. Μητσοτάκη.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αναδείχθηκε μέσα από την αντίσταση σε μια ηγετική προσωπικότητα με κύρια χαρακτηριστικά τη συνεργατικότητα, την ευστροφία πνεύματος, τη φυσική αντοχή, την τόλμη και την αυτοθυσία. Έδρα­σε ως αντιστασιακός αλλά και ως ένθερμος υποστηρικτής - συ­νήγορος των συμπατριωτών του αντιστασιακών στα στρατοδικεία. Συμμετείχε στην Κρήτη στο συμμαχικό δίκτυο πληροφο­ριών και δολιοφθοράς και για αυτό οι Γερμανοί τον συνέλαβαν, τον φυλάκισαν, για να εκτελεστεί, αλλά από αγαθή τύχη δεν εκτελέσθηκε.
*Φιλόλογος, ειδικευμένος στην Ψυχολογία. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών
 
 

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Copyright © 2011-2017 lifespeed.gr

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online
CPR certification onlineCPR certification onlineCPR certification online