Χρηστικές πληροφορίες για την αποδοχή των εφ' όρου ζωής πιστοποιητικών αναπηρίας

lifespeed.gr


Tάκης Αλεξανδράκης

 

 

 

Καθημερινά δεχόμαστε τηλεφωνικές κλήσεις από όλη την Ελλάδα με αφορμή
το θέμα που αναδείξαμε, της άρνησης ορισμένων δημοσίων υπηρεσιών να
πράξουν το αυτονόητο, να κάνουν δεκτά όπως ορίζει η έννομη τάξη της
χώρας μας, τα "εφ' όρου ζωής" πιστοποιητικά αναπηρίας, προκαλώντας
μέγιστη ταλαιπωρία στους Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες. Για διευκόλυνση
σας παραθέτουμε περισσότερες χρηστικές πληροφορίες σχετικά με τη σειρά
των ενεργειών που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε ανάλογες
ζημιογόνες για εσάς καταστάσεις.


1. Στην περίπτωση που η δημόσια υπηρεσία αρνείται να κάνει δεκτό το
πιστοποιητικό αναπηρίας σας το οποίο φέρει σημείωση για την ισχύ του
"εφ' όρου ζωής", θα πρέπει με έγγραφη αίτηση σας να ζητήστε την
τεκμηριωμένη βάσει νόμων έγγραφη απόρριψη του.
2. Μην δεχτείτε τα όσα θα σας αναφέρουν, προφορικά ή και γραπτά, τα
οποία παρουσιάζουν ως απαραίτητο και απόλυτα αναγκαίο το να
εξεταστείτε από την επιτροπή του ΚΕ.Π.Α., υποδεικνύοντας μάλιστα σειρά
σχετικών εγκυκλίων που φυσικά δεν έχουν την ισχύ νόμου. Ο νόμος είναι
με το μέρος σας. Η έννομη τάξη της Ελλάδας ορίζει πως το επίσημο
δημόσιο έγγραφο διατηρεί την ισχύ του έως την ημερομηνία λήξης του,
άρα εφ' όρου ζωής.
3. Μην αποδέχεστε τα όσα σας αναφέρουν για το δήθεν ανίσχυρο
πιστοποιητικό αναπηρίας που νόμιμα κατέχετε. Δεδομένου ότι κανένας
νόμος δεν το έχει καταργήσει, αυτό είναι απόλυτα ισχυρό ως επίσημο
δημόσιο έγγραφο, ακόμη και στην περίπτωση που η υγειονομική επιτροπή
που το εξέδωσε με ισχύ εφ' όρου ζωής έχει πάψει να λειτουργεί μετά την
01-09-2011.
Το σημείο - κλειδί
4. Καμία δημόσια υπηρεσία δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να δεχτεί
ένα επίσημο εν ισχύ δημόσιο έγγραφο. Κανείς προϊστάμενος δεν έχει την
νομική ισχύ να υπογράψει απαντητικό έγγραφο που θα αναγράφει πως δεν
κάνει δεκτό το αναμφισβήτητα έγκυρο δημόσιο έγγραφο που αποτελεί το
νόμιμο πιστοποιητικό αναπηρίας σας με ισχύ εφ' όρου ζωής. Αυτό είναι
το σημείο - κλειδί. Επικεντρώστε το ενδιαφέρον σας και επιμείνετε
ακριβώς σε αυτό.
5. Όπως έχουμε διαπιστώσει στην απάντηση τους στην πρώτη σας αίτηση
αναφέρουν διάφορους λόγους που επιβάλλουν την προσκόμιση
πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕ.Π.Α., χωρίς όμως να εστιάζουν στο σημείο -
κλειδί της υπόθεσης, το οποίο αποτελεί και το αίτημα σας. Το σημείο -
κλειδί είναι η αδυναμία να εκδοθεί απαντητικό έγγραφο στο οποίο να
αναγράφεται ότι δεν κάνουν δεκτό το εν λόγω πιστοποιητικό αναπηρίας
σας. Σε διαφορετική περίπτωση διαπράττεται παράπτωμα, γεγονός που
μπορεί να επιφέρει συνέπειες εκ του νόμου για τον υπογράφοντα.
Σχετικά με την ισχύ της ιατρικής κρίσης Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών
6. Για κάθε πιστοποιητικό αναπηρίας που έχει εκδοθεί από Α.ΣΥ.Ε.,
Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής
Αστυνομίας, Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, το
οποίο αποτελεί υγειονομική κρίση περί της αναπηρίας του εξεταζομένου
κατά την στιγμή της εξέτασης του από την εν λόγω επιτροπή και το οποίο
συνήθως δεν φέρει σημείωση περί της ισχύος του εφ' όρου ζωής,
επισημαίνουμε πως σύμφωνα με την ΠΟΛ 1034 γίνεται δεκτό, απαιτείται
όμως η ταυτόχρονη προσκόμιση ενός αποκόμματος πρόσφατης πληρωμής της
σύνταξης αναπηρίας του ενδιαφερομένου, που αποδεικνύει όπως και το
σχετικό πιστοποιητικό αναγράφει, πως η αναπηρία είναι μόνιμη.

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Copyright © 2011-2017 lifespeed.gr

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online
CPR certification onlineCPR certification onlineCPR certification online