Η καθημερινότητα των πολιτών προτεραιότητα για τη κυβέρνηση.

Κων/νος Σ. Μαργαρίτης

Δημοσιογράφος

 

 

 

Η ανεργία των νέων και η αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού είναι το ουσιαστικότερο πρόβλημα και καλούνται όλα τα  πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν με συνέπεια και υπευθυνότητα.

Τα μεγάλα λόγια εκνευρίζουν τους νέους επιστήμονες και τους ωθούν στην μετανάστευση.

Η ΕΕ καθυστερεί στην υλοποίηση των αποφάσεων της και εκατομμύρια νέοι στη μεγάλη οικογένεια της Ευρώπης  αναμένουν την άμεση εφαρμογή των μέτρων στήριξης τους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  ενέκρινε την εκταμίευση 500 εκατ. ευρώ για την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Το ποσό αποτελεί μέρος της συμπληρωματικής ενίσχυσης 1,2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2017-2020.

Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων ηλικίας 16 έως 25 ετών υπερβαίνει το διπλάσιο του μέσου όρου σε πολλές χώρες της ΕΕ. Πάνω από το ένα τρίτο των νέων στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Ελλάδα εξακολουθούν να μην βρίσκονται σε εκπαίδευση ή κατάρτιση, ούτε να έχουν εργασία. Αυτά τα επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ θα βοηθήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πρακτικής άσκησης και εξειδικευμένης εκπαίδευσης για αυτούς που το έχουν ανάγκη. Το Συμβούλιο και η  Επιτροπή οφείλουν  να προσφέρουν τους απαραίτητους πόρους για να αντιμετωπισθεί αυτή η μεγάλη κρίση.

«Χαιρετίζουμε την αναθεώρηση η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ ως το 2020 για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Είναι μόνο ένα βήμα, αλλά  προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει ακόμη περισσότερο, κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό», δήλωσε η εισηγήτρια κα  Isabelle Thomas (Σοσιαλιστές, Γαλλία).

Η κ. Μαριάν Τίσεν, Επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, τόνισε: «Τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των εγγυήσεων για τη νεολαία έχουν συμβάλει θετικά στη ζωή περισσότερων από 9 εκατομμυρίων νέων. Οι εγγυήσεις για νεολαία έχουν στηρίξει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα, στις υπηρεσίες απασχόλησης και στις συμπράξεις των χωρών για την παροχή καλύτερων ευκαιριών για τους νέους. Είμαι σίγουρη ότι με συνεχή πολιτική δέσμευση, επαρκείς πόρους και αποφασιστικότητα θα αξιοποιήσουμε τα οφέλη από την έως τώρα προσπάθεια και θα επιτύχουμε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα να αυξηθούν οι δημοσιονομικοί πόροι για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων έως το 2020.»

Οι εγγυήσεις για τη νεολαία αποτελούν πολιτική δέσμευση που ανέλαβαν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ με τη μορφή σύστασης του Συμβουλίου, τον Απρίλιο του 2013, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, 
ώστε να προσφέρεται σε κάθε νέο η δυνατότητα ποιοτικής απασχόλησης,   συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή κατάρτισης εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίσταται άνεργος ή εξέρχεται από την επίσημη εκπαίδευση. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ, που δρομολογήθηκε ταυτόχρονα, για να διευκολυνθεί η υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και για να στηριχθούν περιφέρειες στις οποίες το ποσοστό ανεργίας των νέων υπερβαίνει το 25%. Όλα τα κράτη μέλη αξιοποιούν επίσης το μερίδιό τους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων.

Τα 28 κράτη μέλη έχουν υποβάλει σχέδια υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία και έχουν λάβει μέτρα για τη δημιουργία των δικών τους προγραμμάτων.  Τα εν λόγω σχέδια προσδιορίζουν τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν για την υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και περιγράφουν το χρονοδιάγραμμα για βασικές μεταρρυθμίσεις και μέτρα, τον ρόλο των δημόσιων αρχών και άλλων εταίρων, καθώς και τον τρόπο χρηματοδότησης.

Η υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων των εγγυήσεων για τη νεολαία παρακολουθείται από την Επιτροπή.

Η πατρίδα μας καλείται στρατηγικά και τεχνοκρατικά να επωφεληθεί αυτών των ενισχύσεων και να δρομολογήσει πρωτοβουλίες για τη καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

Οι δράσεις να είναι πολύπλευρες και να ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και το «ευ  αγωνίζεσθε».

Η Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει μια νέα δυναμική , αρκεί να επικρατήσουν  η συνεννόηση και η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.

Η νέα γενιά απαιτεί καλύτερη αντιμετώπιση και ταχύτερη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων.

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Copyright © 2011-2021 lifespeed.gr

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online
CPR certification onlineCPR certification onlineCPR certification online