Πολυετής προϋπολογισμός της ΕΕ: Προετοιμασία για τη νέα πραγματικότητα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει σε μια αναθεώρηση που θα επιτρέψει στον προϋπολογισμό της ΕΕ να προσαρμοστεί στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες.

 

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των κεφαλαίων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/EuroparlTV

Video