ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ: Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

lifespeed.gr


Επιστολή για τα εξοντωτικά πρόστιμα...

 

 

Σχετικά με τα εξοντωτικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν στο ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ, με στόχο το κλείσιμό του, ο ιδιοκτήτης του σταθμού – εκτός των αρμοδίων θεσμικών οργάνων, που απευθύνθηκε  – απέστειλε και την παρακάτω επιστολή στον Πρωθυπουργό της χώρας.

 

Προς:
κ. Αλέξη Τσίπρα,
Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας.                                                                                               Ηράκλειο, 9 Ιουνίου 2017

Θέματα της ελεύθερης (μη κρατικής) ραδιοφωνίας:

α)  Παραχώρηση δεύτερης συχνότητας για την κάλυψη ολόκληρου του νομού και της περιφέρειας.
β)  Αθέμιτη μετατροπή των αθηνοκεντρικών ραδιοφωνικών σταθμών σε πανελλήνιας εμβέλειας.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Απευθύνομαι σε εσάς, όχι μόνον ως Πρωθυπουργό της χώρας, αλλά και ως βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή επιλέξατε το Ηράκλειο για τη βουλευτική σας έδρα, θεωρώ δεδομένο ότι μέσα στα πολλά καθήκοντά σας, περιλαμβάνονται και τα προβλήματα του Ηρακλείου. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ ότι πρέπει να γνωρίζετε και το δικό μου πρόβλημα, το οποίο απασχολεί (για χρόνια) και πολλούς άλλους στη χώρα μας.

Ι.   Παραχώρηση δεύτερης συχνότητας για την κάλυψη ολόκληρου του νομού και της περιφέρειας.
Εκπροσωπώ τον ραδιοφωνικό σταθμό ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ, ο οποίος λειτουργεί εδώ και 28 χρόνια στο Ηράκλειο και θεωρείται, αν όχι ο κορυφαίος, από τους καλύτερους σταθμούς της Περιφέρειας. Όλα τα χρόνια που λειτουργεί, είναι πρώτος σε ακροαματικότητα. Περισσότερα για το ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ μπορείτε να μάθετε από τους βουλευτές του κόμματός σας και τους συντρόφους σας στο Ηράκλειο.
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι η ανισονομία που υπάρχει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας. Συγκεκριμένα, η νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών, μέχρι το 2013 δεν μερίμνησε ουσιαστικά για τις γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες που έχουν πολλές περιοχές. Η εκπομπή στα FM έχει την εξής ιδιομορφία: Για να "ακούγεται" ο σταθμός πρέπει το κέντρο εκπομπής και το σημείο λήψης να έχουν οπτική επαφή. Αλλιώς το σήμα δεν περνάει. Στις πεδινές περιοχές της χώρας, από ένα κέντρο εκπομπής, το σήμα μεταδίδεται σε μεγάλη έκταση (π.χ. στη Θεσσαλία ένας σταθμός "ακούγεται" από τα Τέμπη μέχρι την Λαμία). Σε ορεινές περιοχές όπως η Κρήτη, η Ήπειρος, η Πελοπόννησος κ.ά., λόγω των βουνών, το ραδιοφωνικό σήμα δεν "περνάει" με αποτέλεσμα για να καλυφθεί όλη η γεωγραφική περιοχή η οποία αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας, είναι επιβεβλημένο να χρησιμοποιηθούν και δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής. Χαρακτηριστικά, για να καλυφθεί ο Νομός Ηρακλείου χρειάζονται κατ’ ελάχιστον τρεις δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής.
Το ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του, χρησιμοποιεί στο Νομό Ηρακλείου τις τρεις αυτές δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής. Επειδή όμως, ούτε και με την τελευταία τεχνολογία οι θέσεις εκπομπής δεν μπορούν (δεν είναι τεχνικά εφικτό) να συγχρονιστούν στην κεντρική συχνότητα, που αναφέρεται στην άδεια,  χρησιμοποιεί διαφορετικές, ελεύθερες, συχνότητες. Στα 28 χρόνια, που εκπέμπουν αυτές οι συχνότητες, ουδέποτε δημιούργησαν το παραμικρό πρόβλημα. Ούτε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ούτε στην κινητή τηλεφωνία, ούτε στις στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες, ούτε στα όσα ορίζει η νομοθεσία.
Για τις δευτερεύουσες αυτές θέσεις εκπομπής, όσο την ευθύνη είχε το ΕΣΡ, μου επέβαλε πρόστιμα συνολικά 50.000 (πενήντα χιλιάδες) ευρώ περίπου (σε έξι καταγραφές), τα οποία πληρώσαμε και προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου τελικά έγινε δεκτή η προσφυγή και το ΕΣΡ, μετά την απόφαση, απευθύνθηκε εγγράφως στην ΔΟΥ Ηρακλείου για την επιστροφή του καταβληθέντος προστίμου...
Όταν ανέλαβε την εποπτεία των συχνοτήτων η ΕΕΤΤ, κατέγραψε τις δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής του ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ και αποφάσισε(;) την οικονομική εξόντωσή του, αφού επέβαλε την πρώτη φορά πρόστιμο 133.000 (εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες) ευρώ, την δεύτερη φορά 76.000 (εβδομήντα έξι χιλιάδες) ευρώ, την τρίτη φορά 19.000 (δεκαεννιά χιλιάδες) ευρώ και την τέταρτη φορά 21.000 (είκοσι μία χιλιάδες) ευρώ. Σύνολο 249.000 (διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες) ευρώ!!! Ούτε το CNN να ήταν… Όταν ρώτησα τον τότε Πρόεδρο της ΕΕΤΤ πώς προκύπτει αυτό το ύψος του προστίμου, μου απάντησε κυνικά «τόσο βάζουμε στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για παράνομες κεραίες». Δηλαδή, το ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ, έχει τα ίδια έσοδα με τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και οφείλουμε να πληρώνουμε τα ίδια πρόστιμα;...
Το χειρότερο είναι ότι τα επιβληθέντα πρόστιμα κοινοποιήθηκαν προς είσπραξη στη ΔΟΥ Ηρακλείου. Το ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ προσέφυγε αρχικά στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Το πρώτο πρόστιμο των 133.000 το μείωσε στις 60.000 ευρώ, το δεύτερο των 76.000 ευρώ το άφησε το ίδιο. Για τα άλλα δύο, θ' αναφερθώ παρακάτω.
Τον Μάϊο 2013 οι έντονες διαμαρτυρίες μας για το θέμα εισακούστηκαν και στο νόμο 4155/2013, το άρθρο 65 επιτρέπει την χρήση δευτερευουσών θέσεων εκπομπής. Στο ίδιο άρθρο δίνονταν η δυνατότητα σε όσους χρησιμοποιούν δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής να υποβάλλουν σχετική αίτηση για τη νομιμοποίησή τους (δεν αναφέρεται πουθενά στο συγκεκριμένο άρθρο ότι πρέπει να εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα). Το ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ υπέβαλε την σχετική αίτηση στην οποία δήλωσε όλες τις συχνότητες που εκπέμπει (επισυναπτόμενο 1). Μέχρι σήμερα δεν πήρε καμία απάντηση επί της υποβληθείσης αιτήσεως.
Τον Οκτώβριο 2013 στο νόμο 4199/2013, στο άρθρο 123 δίνεται παράταση έξι μηνών για όσους χρησιμοποιούν δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής και δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση νομιμοποίησης. Στο ίδιο άρθρο ορίζεται σαφέστατα ότι μέχρι την εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων για δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής και την λήψη οριστικής απόφασης επ' αυτών, δεν επιβάλλονται ούτε εφαρμόζονται οι επιβληθείσες κυρώσεις (επισυναπτόμενο 2). Δηλαδή, όλα τα πρόστιμα αναστέλλονται μέχρι να ληφθεί απόφαση για τις υποβληθείσες αιτήσεις.
Ο τότε Πρόεδρος της ΕΕΤΤ και οι συνεργάτες του, όχι μόνον δεν ανέστειλαν τα επιβληθέντα πρόστιμα αλλά έβαλαν τον τότε Υπουργό Επικοινωνιών (μου το εκμυστηρεύθηκε ο ίδιος όταν τον ρώτησα τηλεφωνικά) και εξέδωσε μία διευκρινιστική εγκύκλιο, με την οποία οι δευτερεύουσες θέσεις πρέπει να εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα. Έτσι, θεώρησαν δεδομένο ότι αφού οι δευτερεύουσες θέσεις δεν εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα, είναι παράνομες και άρα τα επιβληθέντα πρόστιμα ισχύουν.
Επειδή, όμως, κατά βάθος γνώριζαν ότι είχαν διαπράξει παράβαση καθήκοντος, την τελευταία νύχτα της κυβέρνησης Σαμαρά ανάμεσα στις εκατοντάδες τροπολογίες που ψηφίστηκαν ήταν και η τροπολογία 4313 άρθρο 64 όπου αναφέρεται ότι οι δευτερεύουσες θέσεις πρέπει να εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα που αναφέρεται στην άδεια του σταθμού. Παρά την έκδοση του νόμου 4313/14 δεν παύει, η τότε ολομέλεια της ΕΕΤΤ να έχει υποπέσει σε παράβαση καθήκοντος και για τη ζημία που προξένησε στον σταθμό, επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.
Το σοκ στο ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ ήρθε τον Μάιο 2015 όταν η ΔΟΥ Ηρακλείου  έκανε στο  σταθμό κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών και κατάσχεση εις χείρας τρίτων για την είσπραξη του προστίμου της ΕΕΤΤ.  Το πώς θα πληρωνόταν οι 37 εργαζόμενοι, πως θα καταβάλλονταν οι ασφαλιστικές εισφορές, οι φόροι, το ρεύμα, τα τηλέφωνα, ο ΦΠΑ κλπ κανείς δεν ενδιαφέρθηκε.
Παράλληλα η ΔΟΥ συμψήφισε και τα χρήματα που πλήρωσε ο σταθμός για τα πρόστιμα του ΕΣΡ, για τα οποία δικαιώθηκε στο ΣτΕ.
Διαπιστώνοντας το σοβαρό πρόβλημα ο κ. Σπίρτζης, τον Ιανουάριο 2016 εξέδωσε μία νέα διευκρινιστική εγκύκλιο με την οποία ακύρωνε αυτή του προκατόχου του. Με την εγκύκλιο αυτή, οι σταθμοί μπορούν να εκπέμπουν και σε άλλη συχνότητα, σε περίπτωση που δεν είναι τεχνικά εφικτό να εκπέμπουν από τη συχνότητα της άδειας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούν προβλήματα στα όσα ορίζει η νομοθεσία.
Η ΕΕΤΤ (ο σημερινός Πρόεδρος που ορίσθηκε από την κυβέρνησή σας) δεν δέχεται την συγκεκριμένη εγκύκλιο, επικαλούμενη τον ισχύοντα νόμο 4313/14 άρθρο 64. Δηλαδή ανέκαθεν η ΕΕΤΤ εφαρμόζει επιλεκτικά και κατά το δοκούν τη νομοθεσία και τις εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργών.
Τελικά, για να μην βάλει λουκέτο το ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ (όπως πιστεύω ότι είναι στόχος του μιντιακού κατεστημένου των Αθηνών, που θέλει να έχει τον έλεγχο της χώρας και ραδιοφωνικά και το ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ αποτελεί «αγκάθι» στα σχέδιά τους) και μείνουν άνεργοι οι 37 εργαζόμενοι, αναγκάστηκα να συγκεντρώσω τα χρήματα και πλήρωσα το πρόστιμο με το.... πρόστιμό του. Συνολικά πληρώσαμε 177.000 (εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες) ευρώ. Και δεν ξεμπλέξαμε.
Για τα δύο πρόστιμα των 19.000 και 21.000 ευρώ (που προανέφερα) το μεν ένα το ακύρωσε το Διοικητικό Εφετείο, λόγω αλλαγής της νομοθεσίας (με το ν. 4155/13) στο δε άλλο κατατέθηκε αίτηση θεραπείας στην ΕΕΤΤ και με την προηγούμενη και με την σημερινή σύνθεση. Δυστυχώς, η αίτηση θεραπείας δεν έγινε δεκτή και κατατέθηκε προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, που δικάζεται την ερχόμενη εβδομάδα…

ΙΙ.  Αθέμιτη μετατροπή των αθηνοκεντρικών ραδιοφωνικών σταθμών σε πανελλήνιας εμβέλειας.
Τα προβλήματα στην ιδιωτική ραδιοφωνία είναι πολύ περισσότερα. Θα σας αναφέρω συνοπτικά μόνο ένα:
Με το νόμο 2328/95 επιτρέπεται η δικτύωση (αναμετάδοση) μεταξύ δύο ραδιοφωνικών σταθμών, κατόπιν σχετικής άδειας του ΕΣΡ το πολύ για 5 ώρες την ημέρα. Με τον τρόπο αυτό όλοι οι αθηναϊκοί ραδιοφωνικοί σταθμοί εκπέμπουν σε όλη τη χώρα (έγιναν Πανελλήνιας εμβέλειας). Όσο για το επιτρεπόμενο 5ωρο, δεν τηρείται. Αντίθετα, γίνεται έως και 24ωρο, με αποτέλεσμα οι αθηναϊκοί ραδιοφωνικοί σταθμοί να εκπέμπουν Πανελλαδικά, χωρίς να "ιδρώνει το αυτί" κανενός. Ούτε πρόστιμα, ούτε κυρώσεις. Πρόστιμα και μάλιστα εξοντωτικά επιβάλλονται στο ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ, επειδή θέλει να καλύπτει την γεωγραφική περιοχή που εκπέμπει, όπως είναι υποχρέωσή του εκ του νόμου...
Επίσης, στο νόμο 4155 /13 άρθρο 65 παράγραφος 7 αναφέρεται ότι στη διάρκεια της 5ωρης δικτύωσης, οι σταθμοί οφείλουν να αναφέρουν κάθε μισή ώρα με ποιον σταθμό είναι δικτυωμένοι καθώς και τον χρόνο έναρξης και λήξης της δικτύωσης. Φυσικά αυτό δεν τηρείται και υπεύθυνο αλλά και υπόλογο είναι το ΕΣΡ, το οποίο εκ του Συντάγματος έχει την ευθύνη της νόμιμης λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών της χώρας.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Με όσα αναφέρονται παραπάνω είναι πασιφανές ότι δεν υπάρχει, ούτε ισχύει, η κατοχυρωμένη εκ του Συντάγματος, ισονομία στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας.
Επειδή εξήντλησα όλες τις προσπάθειές μου προς τους θεσμικά αρμόδιους, προκειμένου να δικαιωθώ και, δυστυχώς, δεν βρήκα ανταπόκριση (μάλλον λόγω άγνοιας του αντικειμένου), απευθύνομαι σε Σας ως ύστατη προσπάθεια δικαίωσης.
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας

Με εκτίμηση
Βασίλης Σκουταράς
Ιδιοκτήτης  ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017 10:55

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Copyright © 2011-2017 lifespeed.gr

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online
CPR certification onlineCPR certification onlineCPR certification online