Προσεχώς: Το Κοινοβούλιο θέτει τους όρους του για το Brexit και πολλά περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

EuroparlTV

 

Στην ατζέντα της εβδομάδας που ακολουθεί: κόκκινες γραμμές για το Brexit, συστάσεις για ασφαλέστερα και καθαρότερα αυτοκίνητο, ταξίδια χωρίς θεώρηση για τους Ουκρανούς, περιαγωγή.

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/EuroparlTV

Video