Δήμος Αριστοτέλη: Σε τροχιά υλοποίησης η αποπεράτωση του νέου Λυκείου Ιερισσού

Δήμος Αριστοτέλη

Δημοπρατήθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αριστοτέλη, το έργο «Αποπεράτωση Νέου Κτιρίου Γενικού Λυκείου Δ.Κ. Ιερισσού», συνολικού προϋπολογισμού 1.285.186,60 €, με την χρηματοδότηση του έργου να είναι ήδη εξασφαλισμένη, με την ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Όπως σημειώνει ο Δήμος Αριστοτέλη, στόχοι της μελέτης εφαρμογής και του έργου είναι να επιτευχθούν:

 • Η θωράκιση του κτιρίου από εισροή των υπογείων υδάτων στο υπόγειο, το σοβαρότερο από τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της αρχικής μελέτης
 • Η ασφαλής τοποθέτηση της λιθοδομής επένδυσης στο κέλυφος του κτιρίου, ένα ακόμα πρόβλημα που δεν είχε μελετηθεί επαρκώς, εγκυμονώντας κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών που θα κάνουν χρήση του κτιρίου
 • Η διαχείριση των ομβρίων υδάτων στον προαύλιο χώρο
 • Οι σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις του κτιρίου
 • Η εξοικονόμηση ενέργειας
 • Η ελαχιστοποίηση βλαβών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του κτιρίου
 • Η εύκολη συντήρηση
 • Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας
 • Η δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας των επί μέρους χώρων του κτιρίου

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στα υπόγεια ύδατα, στην περιγραφή του έργου κατά τη νέα δημοπράτηση επισημαίνεται: «Σε προχωρημένο στάδιο της κατασκευής του συγκροτήματος, κοντά στην φάση αποπεράτωσης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη λιμναζόντων νερών στο δάπεδο του κτιρίου Α, η ποσότητα των οποίων μεταβάλλεται εποχιακά. Διαπιστώθηκε ότι η διακύμανση της στάθμης του υπογείου ορίζοντα είναι αφενός πολύ σημαντική και αφετέρου ισορροπεί σε υψόμετρα μεγαλύτερα από την στάθμη του δαπέδου του υπογείου, με συνέπεια την κατάκλισή του από υπόγεια νερά.»

Οι εργασίες που επιλέχθηκαν για την αντιμετώπιση του προβλήματος περιγράφονται ως εξής:

 • Εργασίες καθαιρέσεων τοπικά στην εδαφόπλακα του υπογείου και απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης
 • Εκσκαφές τάφρων μέχρι την στέψη των πεδίλων των πεδιλοδοκών της θεμελίωσης
 • Διατρήσεις-οπές στον κορμό των πεδιλοδοκών
 • Διάταξη ψαροκόκκαλου από διάτρητους σωλήνες αποστράγγισης Φ110
 • Κατασκευή οριζόντιου αποστραγγιστικού τάπητα πάχους 50 εκ από καθαρό κοκκώδες υλικό
 • Τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού
 • Κατασκευή φρεατίου- δεξαμενής συλλογής των υπογείων υδάτων εντός του υπογείου

«Δική μας απόφαση ήταν να ολοκληρώσουμε και να παραδώσουμε ένα κτίριο απολύτως ασφαλές. Γι` αυτό επανεντάξαμε το έργο στο νέο ΕΣΠΑ και τώρα το δημοπρατούμε, ώστε το συντομότερο δυνατό η Ιερισσός να έχει ένα ασφαλές Λύκειο-κόσμημα, για να στεγάσει το τη γνώση, την μάθηση και τα όνειρα μαθητών και γονέων για το μέλλον», δήλωσε μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος.

14.12.2023