Δήμος Ιεράπετρας : Συνεργασία δήμου με το Χαμόγελο του Παιδιού για υποστήριξη παιδιών και οικογενειών

Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν ο δήμος Ιεράπετρας και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης παιδιών και οικογενειών υπό το θεσμικό και συντονιστικό ρόλο του δήμου. Ειδικότερα θα αναπτυχθούν οι εξής δράσεις:

Πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας (σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση, παραμέληση, bullying, παράνομη διακίνηση και εμπορία).

Πρόληψης περιστατικών εξαφάνισης παιδιών καθώς και της αντιμετώπισης περιστατικών εξαφάνισης παιδιών καθώς και ενηλίκων που διατρέχουν κίνδυνο (νοητική στέρηση, ψυχολογικά προβλήματα κ.λ.π., αγνοούνται ύστερα από ατυχήματα και φυσικές καταστροφές, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή/και είναι απαραίτητη η λήψη φαρμακευτικής αγωγής).

Πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.

Υποστήριξης οικογενειών, που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας.

Θα προγραμματιστούν επίσης δράσεις και παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης μέσω του κινητού εργαστηρίου “ΟΔΥΣΣΕΑΣ” σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ο δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης εξήρε την προσπάθεια που κάνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τόνισε ότι ο δήμος θα συμβάλλει στη συνέχιση του σημαντικού έργου που επιτελείται. Επεσήμανε δε ότι οι κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες συμπληρώνονται σε μεγάλο βαθμό από την προσπάθεια και προσφορά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

22,3.2024