Δήμος Ιωαννιτών : «Οι μηχανικοί πόλης» σε συνεργασία με το δήμο δρομολογούν τον πράσινο μετασχηματισμό της πόλης

Δήμος Ιωαννιτών 

Ένας νέος θεσμός, αυτός του “μηχανικού πόλης” εισάγεται στις ελληνικές πόλεις. Το μοντέλο λειτουργεί ήδη πιλοτικά στην πόλη των Ιωαννίνων, στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας και συναντίληψης που έχει υπογράψει ο δήμος Ιωαννιτών με το Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ, κατά την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 Ενεργειακά και ουδέτερες Ευρωπαϊκές Πόλεις έως το 2030». Μετά την ένταξη της πόλης στην Ευρωπαϊκή Αποστολή και με νέο μνημόνιο συνεργασίας καθορίστηκαν οι δράσεις και ο ρόλος του Τμήματος.

Να σημειωθεί ότι «μηχανικός πόλης»  δραστηριοποιείται σε επίπεδο δημοτικής ενότητας, γειτονιάς και κτιρίου και λειτουργεί στο πλαίσιο ενός συμμετοχικού μοντέλου, που αξιοποιεί την εργαλειοθήκη του ευρωπαϊκού και εγχώριου δικαίου, τα τεχνικά προγράμματα και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες για τον πράσινο μετασχηματισμό. Επιπλέον αξιοποιεί επιτυχημένα ευρωπαϊκά παραδείγματα ανασχεδιασμού πόλεων, όπως της Λουβέν του Βελγίου και απαντά στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις για τον πράσινο μετασχηματισμό των πόλεων. Σκοπός του είναι οι νομικές θεωρίες και οι τεχνικές κατευθύνσεις του επιχειρησιακού σχεδίου του Κλιματικού Συμφώνου Πόλης (Κ.Σ.Π.) για κάθε δήμο της να εφαρμοστούν στην πράξη.

Το ΤΕΕ – Τμήμα Ηπείρου μετά την υπογραφή του νέου μνημονίου συνεργασίας καθίσταται αρωγός στο δήμο Ιωαννιτών, συνδράμοντας στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων της Αποστολής, παρέχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία, ορίζοντας ομάδες Μηχανικών ανά τομέα (γειτονιά) της πόλης με συγκεκριμένους σκοπούς και αρμοδιότητες («Τεχνικές Ομάδες Γειτονιάς Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο του Κλιματικού Συμφώνου»).

Οι περιοχές προέκυψαν σε συνέχεια συμμετοχικών διαδικασιών με τους πολίτες και τους φορείς της πόλης, διότι στόχος της Ευρωπαϊκής Αποστολής όπως τονίζεται σε όλα τα κείμενα του Mission Board, είναι η διαδικασία του μετασχηματισμού της πόλης να ξεκινάει από τους πολίτες, για τους πολίτες. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις κάτωθι περιοχές:

  • Η περιοχή από το Άλσος μέχρι το Γηροκομείο.
  • Η περιοχή από το Τζαμί της Καλούτσιανης μέχρι την Πλατεία Σαπουντζάκη με τους κάθετους δρόμους και
  • Η περιοχή του Κάστρου.

Για την πληρέστερη εφαρμογή του προγράμματος αποφασίστηκε σε συνεργασία με το δήμο Ιωαννιτών να ξεκινήσει πιλοτικά η δράση από την περιοχή του Άλσους μέχρι το Γηροκομείο Ιωαννίνων. Στη συνέχεια η δράση θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιοχές του δήμου.

Τα μέλη μας που θα αποτελέσουν την Πρώτη Ομάδα Εργασίας του Τμήματος Ηπείρου είναι τα εξής:

  • Θεόδωρος Χολέβας, Αρχιτέκτων Μηχανικός
  • Κωνσταντίνος Παντούλας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
  • Δημήτριος Τσουμάνης, Πολιτικός Μηχανικός
  • Τριαντάφυλλος Μιχαηλίδης, Μηχανικός Χωροταξίας και Πολεοδομίας

«Ευρύτερη επιδίωξη, υπογραμμίζει το Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ, είναι ο νέος αυτός θεσμός, που θα αποτελέσει καινοτομία σε εθνικό επίπεδο, να συμβάλει στη διατήρηση της βιωσιμότητας των αστικών περιοχών, στην ανανέωση και την αναβάθμισή τους, μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών, από κοινού με τους κατοίκους.  Η επιτυχία του θεσμού θα συμβάλει στην κλιματική βιωσιμότητα και την αστική ανανέωση της πόλης των Ιωαννίνων, συνδυάζοντας την προστασία της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και του ιστορικού κτιριακού αποθέματος της πόλης, με καινοτόμες προτάσεις».

Μέσα από αυτή τη συνεργασία το Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ δηλώνει έμπρακτα τη συνδρομή του στην υλοποίηση των στόχων της Αποστολής ενώ παράλληλα διαμορφώνονται νέοι δρόμοι προσφοράς, δράσης και συνεργασίας των νέων μηχανικών.

12.1.2024