Δήμος Κατερίνης : Αναστέλλονται οι εργασίες για την τοποθέτηση οπτικών ινών στην Κατερίνη

Δήμος Κατερίνης

Με απόφαση του  δημάρχου Κατερίνης, Ι. Ντούμου, τίθενται σε αναστολή οι εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών στους δρόμους της πόλης, προκειμένου να γίνει επανακαθορισμός του τρόπου εκτέλεσής τους. Παράλληλα, με επανειλημμένες συστάσεις ο δήμος Κατερίνης ζήτησε από τις εμπλεκόμενες εταιρείες, την άμεση αποκατάσταση και επαναφορά του οδοστρώματος στην αρχική του κατάσταση, στα σημεία όπου εκτελούνται εργασίες για οπτική ίνα ή άλλες υποδομές.

Παράλληλα ο δήμος επισημαίνει ότι, «σε όλους τους δρόμους, από όπου θα περάσει οπτική ίνα ή εκτελούνται εργασίες υποδομών π.χ. για το φυσικό αέριο, οι εταιρείες οφείλουν να αποκαταστήσουν τις τομές, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Στόχος είναι τα προβλήματα που προκαλούνται, να επιλύονται γρήγορα και χωρίς να ταλαιπωρούνται οι δημότες».

20.2.2024