Δήμος Κομοτηνής : Έργο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στον Δήμο

Δήμος Κομοτηνής 

Τη σύμβαση για το έργο με τίτλο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Οδών Δήμου Κομοτηνής», υπέγραψε σήμερα Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου ο δήμαρχος Ι. Γκαράνης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Το έργο έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας οδών στην περιοχή του Δήμου Κομοτηνής. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο και αποσκοπούν στη βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και στη μείωση των ατυχημάτων. Συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούν αγροτικές οδούς στην περιοχή των οικισμών Αιγείρου, Νέας Καλλίστης και Κοσμίου, Βοσπόρου και παραθεριστικού οικισμού Αρωγής. Επίσης, θα εκτελεστούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε δρόμους και πεζόδρομους ευθύνης Δήμου Κομοτηνής.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2.430.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους δώδεκα μήνες.

«Μεριμνούμε διαρκώς για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να πραγματοποιούμε παρεμβάσεις στην πόλη και στους οικισμούς μας. Πέρα από τα μεγάλα έργα πνοής, που έχουμε εντάξει και ξεκινάμε την υλοποίησή τους, φροντίζουμε και τη διαχείριση της καθημερινότητας με έργα στην οδοποιία και στον οδοφωτισμό, που στοχεύουν στην καλυτέρευση των συνθηκών ασφάλειας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Κομοτηνής.

20.2.2024