Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου : Διαχείριση υδάτινων πόρων και στήριξη του πρωτογενή τομέα οι προτεραιότητες για το δήμο

Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου

Η ενεργοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού πόρου για την κατασκευή έργων που αφορούν στην άρδευση του δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, αποφασίσθηκε στη συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη με τον δήμαρχο Γιώργο Αθανασάκη και τους Αντιδημάρχους Ευάγγελο Σιγανό, Αγγέλα Χατζάκη και Ελευθερία Κρασανάκη.

Στη συζήτηση κυριάρχησε το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην περιοχή και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τη στήριξη και την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα στον δήμο και ιδιαίτερα της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Παράλληλα συζητήθηκαν δράσεις για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

8.1.2024