Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του δήμου Αμυνταίου και του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τετραετές μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο δήμος Αμυνταίου και το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών , την εκπαιδευτική, επιστημονική και ερευνητική συνεργασία.

Ειδικότερα η συνεργασία αφορά στους εξής τομείς:

Τη διαμόρφωση κοινών θέσεων σε προκλήσεις και αναπτυξιακά θέματα της ευρύτερης περιοχής και του Δήμου, τον σχεδιασμό έξυπνων εφαρμογών (ενέργεια και κλιματική κρίση – ψηφιακή/έξυπνη γεωργία – έξυπνες πόλεις και κοινότητες – έξυπνη τοπική αυτοδιοίκηση),

Την ανάπτυξη κοινών δράσεων με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των Σχολών του Πανεπιστημίου με τις δομές και τις υπηρεσίες του Δήμου, τη συμμετοχή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε συμβουλευτικές επιτροπές του Δήμου

Την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων προς όφελος της ανάπτυξης της τοπικής αγοράς εργασίας, τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής μέσω της σύναψης προγραμματικών συμβάσεων.

Έρευνα:

Τη συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα σε τομείς που εξειδικεύεται το Πανεπιστήμιο και άπτονται του ενδιαφέροντος του Δήμου

Την διοργάνωση κοινών δράσεων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος σε θέματα του πρωτογενή τομέα παραγωγής, του ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα, σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την οικολογία αλλά και την τεχνολογία τη διοργάνωση εξειδικευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες τη συνδιοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων καθώς και την υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης δυνατότητα πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου σε υπηρεσίες του Δήμου.

Τη συνεργασία με πολιτιστικές και αθλητικές δομές του Δήμου με στόχο την ανάδειξη της πόλης ως κέντρου σύγχρονης πολιτιστικής πραγματικότητας και την ενίσχυση της ελεύθερης πολιτιστικής και δημιουργικής έκφρασης των νέων, πέραν του αυστηρού πεδίου του επιστημονικού τους προσανατολισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται η έκθεση έργων τέχνης του Πανεπιστημίου σε χώρους του Δήμου, με σκοπό τη σύνδεση του αστικού περιβάλλοντος και της τέχνης.

Την παρακολούθηση, συντονισμό και εφαρμογή του μνημονίου αναλαμβάνει εξαμελής «Κοινή Επιτροπή Συνεργασίας».

5.7.2024