Σε διαγωνισμό για να υπάρξει πρόταση αξιοποίησης των κενών ακινήτων της θα προχωρήσει η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Σε διαγωνισμό πρόκειται να προχωρήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου πιστοποιημένος εκτιμητής να διατυπώσει πρόταση βέλτιστης αξιοποίησης των 32 κενών ακινήτων της.

Στη σχετική πρόταση κατέληξε η διαπαραταξιακή επιτροπή που συστάθηκε στην Περιφέρεια για τον σκοπό αυτό, ενώ το σχετικό έργο, προϋπολογισμού 35.180 ευρώ, εντάχθηκε στην πρώτη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών του 2023.

Η αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Αθηνά Αηδονά, ενημέρωσε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας για το συγκεκριμένο θέμα, κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης.

Παρουσιάζοντας την εικόνα όλης της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας, σημείωσε -μεταξύ άλλων- ότι αυτή αποτελείται από 132 ακίνητα (30 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 9 στην Ημαθία, 3 στο Κιλκίς, 19 στην Πέλλα, 24 στην Πιερία, 27 στις Σέρρες και 20 στη Χαλκιδική).

Από τα 132, τα 64 είναι σε ιδιόχρηση, 12 σε κατάσταση παραχώρησης, 10 προς μεταβίβαση, 7 είναι εκμισθωμένα, 7 σε διαδικασία δημοπράτησης και 32 είναι κενά. Τα κενά ακίνητα αντιστοιχούν σε ποσοστό 24,2% επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας που είναι στην πλειοψηφία τους αγροί, οικόπεδα και γήπεδα.

Η κ. Αηδονά γνωστοποίησε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η μόνη στην Ελλάδα που προχώρησε στη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για το θέμα και προχώρησε τις διαδικασίες ενώ ανέφερε ότι με την εγκατάσταση της νέας περιφερειακής αρχής θα οριστεί νέα επιτροπή.

14.12.2023