Το Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα για μια κοινωνική, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, στην αναπτυξιακή του σύνθεση, ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα για μια κοινωνική, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, στα οποία το Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στην Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) ).

Τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν ότι η αειφόρος ανάπτυξη παρεμποδίζεται επί του παρόντος από την κλιματική αλλαγή και την οικολογική κρίση, καθώς και από κραδασμούς και συγκρούσεις, όπως οι παγκόσμιες συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αυτές οι πολλαπλές κρίσεις οδηγούν στην αποσταθεροποίηση του γεωπολιτικού τοπίου, επιδεινώνοντας τις παγκόσμιες προκλήσεις και αυξάνουν την ευθραυστότητα, με αξιοσημείωτο αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Το Συμβούλιο τονίζει ιδιαίτερα ότι τα αυξανόμενα επίπεδα φτώχειας και ανισότητας εντός και μεταξύ των χωρών αποτελούν απειλή για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για να μην αφήσουμε κανέναν πίσω, θα πρέπει να ενισχυθεί και να προωθηθεί μια ισχυρή και θετική κοινωνική ατζέντα σε συνεργασία με τις χώρες εταίρους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο τονίζει πώς οι κοινωνικές, πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις αντικατοπτρίζουν τις αξίες της ΕΕ, στοχεύουν στην ενίσχυση της αυτονομίας των χωρών εταίρων και προσδίδουν προστιθέμενη αξία στις εταιρικές σχέσεις της ΕΕ.

Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνική προστασία μειώνει τη φτώχεια και τις ανισότητες και έχει τη δυνατότητα να προωθήσει νέα κοινωνικά συμβόλαια και κοινωνική ένταξη παγκοσμίως.

Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ για μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών και φεμινιστικών κινημάτων, οργανώσεων που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικούς εταίρους, καθώς και ένα ευνοϊκό και προσβάσιμο περιβάλλον για κοινωνία των πολιτών.

Το Συμβούλιο τονίζει τη σημασία της ατζέντας για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης και υπογραμμίζει ότι η κοινωνική, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση απαιτούν ουσιαστική και βιώσιμη κινητοποίηση οικονομικών πόρων, μεταξύ άλλων μέσω της Global Gateway.

21,11.2021