Το Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με την προσέγγιση Team Europe

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, στην αναπτυξιακή του σύνθεση, ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με την προσέγγιση Team Europe.

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι από την καθιέρωση της προσέγγισης Team Europe, ο κόσμος αντιμετωπίζει μια σειρά αλληλένδετων κρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και της πανδημίας COVID-19, καθώς και των συνεχιζόμενων συνεπειών τους.

Αυτές οι πολλαπλές κρίσεις αποδυναμώνουν τις ικανότητες των χωρών εταίρων να αντιμετωπίσουν τις επίμονες προκλήσεις της φτώχειας, της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, των συγκρούσεων, της επισιτιστικής ανασφάλειας, των αυξανόμενων ανισοτήτων και της οικονομικής ύφεσης, με σοβαρές επιπτώσεις στη μετανάστευση και τον αναγκαστικό εκτοπισμό.

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η προσέγγιση Team Europe αυξάνει την ικανότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της να συνεργάζονται με τις χώρες εταίρους για να αντιμετωπίσουν αυτές και άλλες παγκόσμιες προκλήσεις, να μετριάσουν τις συνέπειές τους και να επιτρέψουν μια κοινωνική, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, προασπίζοντας παράλληλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την ισότητα των φύλων.

Το Συμβούλιο θεωρεί επίσης ότι είναι επίκαιρο να γίνει απολογισμός της προσέγγισης Team Europe, στο πλαίσιο της εξέλιξης της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής συνεργασίας, ιδίως υπό το φως της έναρξης του 2021 της Global Gateway Strategy και του πλησιέστερου ενδιάμεσου της εφαρμογής της το Μέσο Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη (NDICI-GE).

Η προσέγγιση Team Europe αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της Global Gateway Strategy, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης κινητοποίησης έως και 300 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επενδύσεις μέχρι το τέλος του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ (Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο).

Η χρήση της προσέγγισης Team Europe ως προτιμώμενης επιλογής όποτε είναι εφικτή για την αναπτυξιακή συνεργασία και τις εταιρικές σχέσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της, μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή των πολιτικών για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και την εφαρμογή της Ατζέντας Δράσης της Αντίς Αμπέμπα και του Παρισιού. Συμφωνία.

Το Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να βελτιώσει και να εντείνει την εφαρμογή της προσέγγισης Team Europe, συνδέοντας και τις τρεις βασικές μεθόδους εργασίας της, δηλαδή τον κοινό προγραμματισμό, την κοινή υλοποίηση και τις πρωτοβουλίες Team Europe.

21.11,2023