Γ. Χατζηθεοδοσίου: Νέα ρύθμιση για τους εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ασφαλιστική ικανότητα

Μία από τις συνέπειες της δύσκολης κατάστασης που επικρατεί στην οικονομία, είναι και η δυσκολία εξόφλησης των οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Και αυτή...

Η διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων απαιτεί τόλμη και ρεαλισμό.

Η διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων απαιτεί στρατηγική και ιδιαίτερο χειρισμό. Οι ηγεσίες των κρατών-μελών της ΕΕ καλούνται να λειτουργήσουν αποφασιστικά και αυστηρά. Η ΕΕ δέχεται...

Ασφάλεια στη θάλασσα: Συμβούλιο και Κοινοβούλιο συνάπτουν συμφωνία για πιο αποτελεσματικές έρευνες ατυχημάτων στις θαλάσσιες μεταφορές

ια να διασφαλιστούν ασφαλέστερα θαλάσσια ταξίδια στην Ευρώπη, η Προεδρία του Συμβουλίου και οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την αναθεώρηση...

Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Αρμενίας, 13 Φεβρουαρίου 2024

Κύρια αποτελέσματα Το  Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Αρμενίας  συνεδρίασε για πέμπτη φορά στις Βρυξέλλες στις 13 Φεβρουαρίου 2024. Προήδρευσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής...